Kattklubben Ryssfolket

Kattklubben Ryssfolket

Kattklubben Ryssfolket

Fokus på Russian Blue

Ryssfolket är en kattklubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och raskatten Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Ryssfolket är en Sverak-ansluten kattklubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på Sverak- och FIFe-arrangerade utställningar och stambokföra kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått. Det finns dessutom möjlighet att annonsera ut din avelshane och dina kattungar på vår hemsida. Avelshanar och kattungar som annonseras ut på Kattklubben Ryssfolkets hemsida ska vara ögonlysta.

Som medlem i Ryssfolket är du även välkommen till vår Facebookgrupp Kattklubben Ryssfolket. Här finns möjlighet att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen.

Köpa kattunge?

Vad ska du tänka på när du köper katt? Vi ger dig råd. Köper du kattunge via en uppfödare i Ryssfolket, som är en Sverak-ansluten kattklubb, har dessa åtagit sig att följa vissa regelverk för kattungens och ditt bästa.

Hur blir min katt en avelshane?

Inom kattvärlden är avelshanar alltid en brist, särskilt inom en liten ras som Russian Blue. Vi uppmuntrar därför våra hankattägare att låta ta en kull eller fler för att på så sätt få en bredare avelsbas. Det är också en häftig upplevelse att få se sin katts kattungar!

Är Russian Blue verkligen allergivänliga?

Vissa korthåriga katter och katter utan päls pekas ofta felaktigt ut som allergivänliga. En Russian Blue är inte mer allergivänlig än någon annan katt. 

Nyheter

Kattklubben Ryssfolkets årsmöte 2024

(2023-12-02) Klubbens årsmöte 2024 hålls söndagen den 3 mars kl 18.00. Mötet sker digitalt.

Motioner och frågor att tas upp på Kattklubben Ryssfolkets årsmöte ska enligt klubbens stadgar vara hos styrelsen senast 1 februari 2024.

Skicka din motion och övriga frågor till info@ryssfolket.se

Vid årsmöte 2023 överenskoms att information om datum för årsmötet skulle aviseras i god tid. Datum och tid har därför även sänts ut till samtliga medlemmar i Nyhetsbrev den 13 november.

Sveraks årsmöte 2024

(2023-11-02) Sveraks årsmöte hålls i Linköping 15-17 mars 2024.


Motioner till årsmötet ska vara inne hos Sverak senast den 1 december. Enskilda klubbmedlemmar kan lämna motionsförslag till sin kattklubb. Klubben beslutar om motionen ska gå vidare till Sveraks årsmöte eller ej. Ryssfolkets styrelse önskar få in eventuella motionsförslag från klubbmedlemmarna senast den 26 november.
Läs om årsmötet här: SVERAKs årsmöte – Kattförbundet SVERAK

Ryssfolket kommer att representeras av två delegater vid Sveraks årsmöte. En av dem ska vara styrelseledamot och är utsedd av Ryssfolkets årsmöte 2023. Den andra delegaten utses av styrelsen bland klubbens medlemmar.

Kattuppfödning - ny sida publicerad

(2023-04-08)  Kattklubben Ryssfolket presenterar nu en ny sida med samlad information om avel/uppfödning i allmänhet, med speciellt fokus på Russian Blue. Kattuppfödning

Ändrad ålder för överlåtelse av kattunge

(2022-08-30) Från och med 1 januari, 2023 höjs den tidigaste åldern för när en kattunge får överlåtas till ny
ägare från dagens 12 veckor till 14 veckor.
Detta efter ett beslut vid FIFe generalförsamling i maj 2022.
Motivet till beslutet är forskning som visar att
kattungen blir mer socialt stabil.

Krav på ID-märkning av alla katter

(2022-03-02) Från och med 1 januari, 2023 blir det obligatoriskt att ID-märka och registrera sin katt. Katter födda före den 1 januari 2008 behöver inte märkas, men annars gäller kravet för samtliga katter och att de ska vara märkta när de är fyra månader. Kostnaden för kattägare blir cirka 80 kronor att registrera en katt och cirka 200–700 kronor ID-märkning. Jordbruksverket, ansvarar för att se till att det finns ett centralt kattregister.

Ögonlysningsprotokoll

(2021-11-03) När du ögonlyser din katt kommer Sverak att automatiskt ladda upp kattens ögonlysningsprotokoll på MinaKatter.
Läs mer på kataraktsidorna

Hämta blanketter på MinaKatter

Sverak har noterat att obehöriga använder sig av deras blanketter och har därför flyttat dem. En blankett som har Sveraks logotyp får endast användas av medlemmar. Om du vet, eller får reda på, att någon använder sig av Sveraks  blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri. Sverak är därför tacksam om de meddelas om detta.  Som medlem loggar du in på MinaKatter och hämtar blanketterna.

Ryssfolkets forskningsprojekt

Katarakt

Katarakt är en ögonsjukdom som kan drabba alla levande varelser. Den innebär en grumling av linsen och kallas även grå starr. Eftersom katarakt upptäcktes inom rasen Russian Blue startade Ryssfolket 2014 ett forskningsprojekt för att hålla nere katarakt inom rasen. De ärftliga formerna av katarakt hos katt är oftast medfödda. En katt med katarakt brukar dock kunna klara sig ganska bra då de är duktiga på utveckla andra sinnen.

Uppdaterat

arrow up circle icon