Om klubben

Om klubben

Om klubben

Om oss

Vi i Kattklubben Ryssfolket välkomnar ägare av alla kattraser. Vårt huvudintresse är Russian Blue. Det innebär att vi särskilt uppmärksammar och engagerar oss i frågor som berör den rasen. Inom klubben finns mycket kunskaper och erfarenheter av Russian Blue. Många aktiva uppfödare av rasen är medlemmar hos oss.

Ryssfolket är en nationell kattklubb, vilket betyder att våra medlemmar finns över hela landet. Den geografiska spridningen innebär att det inte blir så många lokala klubbträffar. Men med återkommande mellanrum brukar klubbens medlemmar träffas i samband med anordnande av någon föreläsning, medlemsmöte eller annan aktivitet. I övrigt använder vi oss av hemsidan, vår Facebooksida Kattklubben Ryssfolket och mejlutskick som effektiva kommunikationsverktyg. Facebookgruppen är ett komplement till hemsidan och erbjuder en möjlighet för våra medlemmar att träffas på nätet och på ett enkelt sätt kunna diskutera aktuella ämnen.

Kattklubben Ryssfolkets övergripande målsättning är att:

  • motarbeta djurplågeri
  • verka för god katthållning
  • arbeta för en sund avel utan defekter
  • tillvarata medlemmarnas och deras katters intressen med huvudintresset mot Russian blue.

Ryssfolket och därmed även våra medlemmar är anslutna till kattförbundet Sverak. I ditt medlemskap ingår bland annat sex nummer per år av Sveraks medlemstidning Våra Katter. Vi erbjuder dig också information om utställningar, avelsfrågor, katthållning och mycket mer.
Välkommen som medlem!

Russian Blue

Russian Blue är en till antalet liten men mycket populär kattras. Rasen har långa anor och är en av de äldsta kattraserna. Under perioden 2002-2021 har 1.737 Russian Blue registrerats hos Sverak av totalt drygt 225.500 raskatter. Det innebär att Russian Blue står för cirka 0,8% av den totala mängden registrerade katter i Sverige. 

Russian blue godkändes i Sverige

Uppskattat antal Russian Blue i Sverige (2021)

Rasen ställdes ut för första gången

Antal registrerade Russian Blue i Sverige (2021)

arrow up circle icon