Uppfödarutbildning

Uppfödar-
utbildning

Uppfödar-
utbildning

Uppfödarutbildning

Under 2022 startar Sverak en ny typ av uppfödarutbildning. Ryssfolket planerar att erbjuda sina medlemmar denna kurs digitalt i samarbete med Sverak och Studiefrämjandet. Idag finns titeln diplomerad uppfödare vars titulering kommer att upphöra 2024-12-31.

Den nya uppfödarutbildning innebär att en uppfödare, efter genomgången utbildning tillsammans med ett antal obligatoriska kriterier, i ett första steg kan ansöka om att bli certifierad uppfödare. I ett senare steg kan ytterligare utbildning genomföras och titeln auktoriserad uppfödare tilldelas.

 

Certifierad uppfödare

Kraven för att bli certifierad uppfödare är:

 • Genomförd och godkänd uppfödarutbildning, steg 1
 • Sverak-uppfödare i minst fem (5) år, från första Sverak-registrerade kullens födelsedatum,
 • Minst fem (5) stambokförda kullar i Sverak,
 • Inga disciplinära åtgärder de senaste 24 månaderna, från datum för ansökan om certifiering,
 • Samt uppfylla ytterligare minst fem kriterier utifrån en lista med cirka 15 kriterier som Sverak kommer att presentera.

Auktoriserad uppfödare

Kraven för att bli auktoriserad uppfödare är:

 • Genomförd och godkänd uppfödarutbildning, steg 2
 • Sedan tidigare certifierad uppfödare inom Sverak,
 • Sverak-uppfödare i minst tio (10) år,
 • Minst tjugo (20) stambokförda kullar i Sverak
 • Inga disciplinära åtgärder de senaste 60 månaderna, från det datum som auktoriseringsansökan görs,
 • Samt uppfylla ytterligare minst tio kriterier utifrån en lista med cirka 15 kriterier som Sverak kommer att presentera.

För information om Sveraks uppfödarutbildning hänvisas till deras hemsida.

 

arrow up circle icon