Raspresentation

Raspresentation

Raspresentation

Russian Blue – Mytomspunnen ras med historiska anor

Det finns många berättelser och sägner om Russian Blues historia.

En berättelse förtäljer bland annat att de ryska tsarerna höll blå katter med skimrande päls och intensivt gröna ögon vid sina hov och gav dem som gåvor till andra kungahus i Europa. En annan sägen handlar om ridande kosacker som stormade fram i snödrivor med blå katter sittande på sina axlar. Man hör också att blå katter med silvrig päls kom med timmerskepp från Archangelsk till Europa och att de där byttes ut mot dyrbart gods. Huruvida allt detta enbart är sägner och sagor låter vi vara osagt. Även om det är troligt berättelserna delvis kan vara myter säger de ändå något om hur beundrade och unika Russian Blue katterna har ansetts och anses vara.

Liten men exklusiv ras

Russian Blues ursprung är inte helt fastställt. Det är dock klarlagt att blå katter kom med ryska timmerskepp från Archangelsk i norra Ryssland till England vid mitten av 1800-talet. Det var också i England som aveln med Russian Blue startade. Rasen har haft flera olika namn under årens lopp – bland annat blue shorthair, russian shorthair och archangelsk katt. Rasen fick slutligen sitt namn Russian Blue – enligt källor år 1939. Klart är också att den blå katten med silvrig päls ställdes ut för första gången på en kattutställning redan år 1875 – i Crystal Palace i London, då under beteckningen Archangelsk katt. Redan år 1912 fick katten börja tävla i en egen klass. I Sverige har Russian Blue varit en godkänd ras alltsedan år 1946, då den första svenska kattklubben bildades.

Med tanke på att Russian Blue blivit både så mytomspunnen och har en gedigen historisk bakgrund råder det ingen tvivel om att Russian Blue är en kattras som varit känd länge och har anor långt tillbaka i tiden. Russian Blue är en av de raser som funnits längst bland godkända kattraser.

Uppfödning av Russian Blue över hela världen

I Skandinavien startade uppfödningen av Russian Blue i Danmark under 1940-talet. Därifrån spreds rasen till de övriga nordiska länderna. Under en period fram till början av 1950-talet förde rasen en tynande tillvaro och riskerade att dö ut på grund av för liten avelsbas. För att garantera rasens överlevnad parades då ett fåtal siameser och någon enstaka novis in i rasen. Det är det enda helt nya/annorlunda som hittills tillförts rasen. Rasen utvecklades även i USA under denna period. Russian Blue är således en ursprunglig och ren kattras.

Idag finns Russian Blue över hela världen och uppfödare finns i de flesta europeiska länder, Ryssland och USA/Canada. Även i några länder i Asien, exempelvis Japan, Kina och Taiwan, finns numera aktiva Russian Blue uppfödare. Några uppfödare finns även i Australien.

Hur många Russian Blue finns det i Sverige?

I Sverige har Sverak stambokfört totalt 4.165 Russian Blue sedan kattförbundet Sveraks grundande 1955 fram till och med år 2021. Åren 1955-1979 varierade antalet stambokförda/registrerade katter mellan 3-66 per år. Åren från 1980 och framåt har rört sig om runt 70-100 stambokförda Russian Blue-katter per år, vissa år något färre andra år några fler. Antal totalt stambokförda Russian Blue kan jämföras med 23.417 stambokförda siameskatter under samma period, eller 94.250 perser. Siffrorna talar sitt tydliga språk att Russian Blue är en liten, unik och exklusiv ras. För att studera statistiken över registrerade raskatter besök Sveraks statistiksida.
En sannolikhetsberäkning som Kattklubben Ryssfolket gjorde 2021 är bedömningen att det finns cirka 1080 nu levande Russian Blue i Sverige. Bedömningen är gjord utifrån årligen registrerade Russian Blue-katter, förväntad livslängd och ett naturligt bortfall av för tidig död.

Utseende – en ras med stil och finess

Även om alla Russian Blue vid en ytlig bekantskap verkar se likadana ut finns det skillnader både mellan de olika typerna och mellan enskilda individer. Vid närmare bekantskap börjar man se och förstå olikheterna genom helhetsintrycket och via detaljer och finesser i utseendet.

Den ideala Russian Blue ska både ge ett harmoniskt helhetsintryck och ha perfekta detaljer, framförallt i fråga om pälskvalité och färg, ögonfärg, öronstorlek och placering, den raka profilen med tydlig vinkel i ögonbrynshöjd och den smidiga, eleganta men ändå muskulösa kroppen.

Russian Blue finns enbart i en godkänd färg, nämligen blå (medium blue, enligt det internationella kattförbundet FIFes rasstandard). Vad som däremot avses med begreppet medium blue har varierat under årens lopp och är föremål för ständig nyansering och förändring. Den moderna Russian Blue är betydligt ljusare i jämförelse med den äldre typen. Det är viktigt att pälsen hos Russian Blue är kort och tät med tydligt silverskimmer. Pälsen ska ha lika långa under- och täckhår, denna så kallade dubbelpäls är unik för Russian Blue. Den ska vara mjuk och sammetslen och ge en härlig plyschkänsla. Ögonen är mandelformade med en intensivt grön nyans. Öronen ska vara stora och vida vid basen. Öronplaceringen varierar mellan de olika typerna, från öron som sitter lägre och något högre. Idag föredras något lägre placerade öron än tidigare. Enligt kattförbundet FIFes rasstandard ska öronen vara placerade vertikalt mot huvudet.

Framifrån sett ska huvudet ha kilform med bredd upptill, med en flat yta mellan öronen. Morrhårskuddarna ska vara tydligt framträdande. I profil eftersträvas en tydlig vinkel vid pannan, kort nosparti och stark haka. Kroppen hos en Russian Blue är smidig och elegant men ändå muskulös med lång avsmalnande svans.

Russian Blue är en medelstor, elegant och stilig katt; hanarna väger runt 4 kg och honorna runt 3 kg – med vissa variationer nedåt och uppåt. Katterna har en karaktäristisk lätt gungande gång på höga ben. Detta gör att rasen ibland har liknats vid en liten silverskimrande panter med gröna smaragder till ögon. Russian Blue bör också ha ett uttryck som allmänt kallas för ”rysslook”. Detta innebär att katten ska se lite ”grym ut” med en intensivt uppmärksam blick, som om katten betraktade omvärlden lite från ovan. Det naturligt framträdande lite mystiska leendet är också något som kännetecknar Russian Blue.

En kattras i framgångsrik förändring

De senaste åren har samarbetet mellan uppfödare i olika länder avsevärt ökat. Genom att uppfödarna i sina avelsstrategier haft fokus på olika utseendemässiga detaljer hos Russian Blue har den ursprungliga typen utvecklats i skilda riktningar. Detta dock utan att rasens grundtyp och rastypiska egenskaper har gått förlorade. Uppfödarna har i huvudsak haft som mål att genom stilrena detaljer skapa en så harmonisk helhet som möjligt. En sådan väl avvägd internationell samverkan och utveckling har, enligt kattklubben Ryssfolkets åsikt, enbart varit positiv och lett till en gynnande utveckling för rasen. I dag förekommer därför tre olika huvudtyper av Russian Blue. Dessa skiljer sig åt i vissa detaljer, framförallt i fråga om pälsfärg, pälskvalité och öronplacering.

Vi kan idag tala om tre olika riktningar eller typer av Russian Blue; den skandinaviska, den amerikanska och den engelska. Den skandinaviska och amerikanska typen liknar varandra. Den amerikanska typen har en ljusare päls och lägre placerade öron i jämförelse med den skandinaviska typen. Den engelska, som i dag är den ovanligaste typen, är både större och grövre i kroppen. Den har mer uppåtstående smala öron, en längre nos och något djupt liggande ögon. Uppfödarna inom respektive riktning föredrar, betonar, poängterar och jobbar vidare med olika detaljer. De olika internationella kattförbunden har rasstandarder som katterna bedöms utifrån vid förbundens utställningar och som även tydliggör vilken typ som respektive kattförbund förordar och framhåller. Rasstandarderna beskriver detaljerat hur den perfekta Russian Blue borde se ut. Genom att rasen utvecklas och förändras innebär detta omtolkningar och nyanseringar i bedömningarna av hur den ideala katten ska se ut.

Många Russian Blue-ägare visar upp sina katter på kattutställningar runt om i världen, särskilt under de senaste åren har utställningsaktiviteten ökat. De utställda Russian Blue har varit mycket framgångsrika och får som regel fina domaromdömen. Ett flertal Russian Blue av båda könen och i olika åldrar har uppnått de högsta titlarna en katt kan få och blivit Best in Show. Några har blivit National Winners och någon till och med World Winner.

Vi kan alltså med stolthet och utan tvekan påstå att Russian Blue är en liten men uppskattad, vacker och exklusiv kattras.

Temperament – intelligent, nyfiken och självständig

Russian Blue är inte bara en elegant katt utan också en katt med många fantastiska egenskaper och ett bra temperament.

Den är smidig, alert och lekfull ända upp i hög ålder. Russian Blue passar därför bra i familjer med barn som önskar sig en fyrbent kompis och livlig lekkamrat.

Russian Blue är en riktig liten trapetskonstnär, som älskar att hoppa högt och att svinga sig upp på höga höjder. Från höga skåp och klätterträd har den god uppsikt över sitt hem och allt som sker i omgivningarna. Som kattunge är den väldigt aktiv och full av energi. Russian Blue är mycket intelligent, smart och påhittig. Det går inte att lura en Russian Blue. Den har ett anmärkningsvärt sinne för detaljer och nyanser, den betraktar sina människor och vardagens händelser med ett upphöjt lugn. Med en Russian Blue i familjen har man en fyrbent familjemedlem som med liv och lust lägger sig i allt som händer i hemmet, är nyfiken och har sina egna synpunkter på det mesta som sker i vardagen. Allt nytt måste undersökas noga. Familjens gäster möts ofta vid dörren och hälsas glatt välkomna. Ibland måste dock främlingen spanas in innan den kan accepteras.

Till temperamentet är Russian Blue en självständig katt – den vill bestämma själv om och när den vill sitta i knät. Den fäster sig vid sina människor, sitter gärna på axeln och ligger tätt intill sina människor i exempelvis TV-soffan. Den är lättroad, sysselsätter sig själv i stor utsträckning och apporterar gärna. En fördel med rasen är också att den inte fäller så mycket hår och att pälsen är lättskött trots att den är tät och sammetsmjuk med sin plyschighet.

På frågan om varför välja just en Russian Blue blir det enkla svaret: Du får garanterat en trogen fyrbent vän och livskamrat. Hemmet förgylls med blå elegans och den fyrbenta familjemedlemmen är katten med stil, värdighet och intelligens.

Hur gammal blir en Russian Blue?

Om katten är frisk kan en Russian Blue bli uppåt 18 -20 år gammal. Alla katter kan givetvis drabbas av sjukdomar som man inte kan förutse och ingen uppfödare kan garantera att alla katter förblir friska under hela sin levnad. Men en frisk och sund katt kan bli ganska gammal.

Limelights Zoe Russian Blue på en pall

Avel med insikt, erfarenhet och kunskap

Inom Kattklubben Ryssfolket finns gedigna kunskaper och erfarenheter av Russian Blue. Vi förordar ingen speciell typ av Russian Blue. Vi följer rasens utveckling både nationellt och internationellt. Aktiv medverkan i aktuell debatt och deltagande vid utställningar ser vi som centralt i vårt arbete att hålla oss uppdaterade om rasen.

Att bevara rasen sund och frisk är en angelägen fråga för Ryssfolket. Vår strävan är att förebygga hälsodefekter och ärftliga sjukdomar hos Russian Blue.

Kattklubben Ryssfolket värnar om att uppfödning och avel ska ske med kvalité och kunskap. Vi uppmuntrar våra uppfödare att fortbilda sig och att kvalitetssäkra sina uppfödningar, bland annat genom att delta i de uppfödarutbildningar som kattförbundet Sverak tagit fram. Vi uppmanar uppfödarna att sätta sig in i kattens genetik och har de senaste åren bland annat genomfört föreläsningar med temat ”Genetik – för sund kattavel”. Ryssfolket betonar att inavelsfaktorn vid parningar ska hållas så låg som möjligt för att rasen även på sikt ska bevaras sund och frisk.

De uppfödare som är anslutna till vår kattklubb är skyldiga att följa och känna till svenska djurskyddsregler och FIFes/Sveraks regelverk kring katthållning och avel- och uppfödning. 

arrow up circle icon