Bli medlem hos oss

Bli medlem hos oss

Bli medlem hos oss

Hos oss i Kattklubben Ryssfolket får du löpande information om vad som händer inom kattvärlden med särskilt fokus på rasen Russian Blue. Du har också möjlighet att ställa frågor till våra erfarna uppfödare, avels- och utställningsansvariga. Som medlem i Ryssfolket är du också medlem i Sveriges kattklubbars riksförbund, Sverak.

Som medlem får du

  • Tidningen Våra katter, Sveraks förbundstidning (6 nr/år)
  • Din katt registreras kostnadsfritt i ID-registret för katter, som är till för att identifiera upphittade katter
  • 15 procents rabatt på din kattförsäkring hos Agria försäkring
  • 10 procents rabatt på Scandic hotell i hela Norden
  • Anmäla din katt till utställningar över hela landet (Kräver att du är medlem i en Sverak-kattklubb som Ryssfolket och är registrerad ägare till katten.)
  • Tillgång till flera funktioner i MinaKatter online där du kan fylla i uppgifter om katten och kontaktuppgifter till dig
  • Tillgång till Ryssfolkets medlemssidor där du bland annat kan ta del av styrelse- och årsmötesprotokoll
  • Göra inlägg och ställa frågor på vår Facebook-grupp Ryssfolket

Vidare har du som medlem

Hör av dig till någon i styrelsen eller våra funktionärer om du har några frågor eller synpunkter.

Medlemskategorier

Bli medlem hos oss genom att betala in medlemsavgiften för den kategori som passar dig.

Huvudmedlem

Huvudmedlem är ansluten till Sverak. Har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets årsmöte. Kan föreslås till styrelsepost. Är ansluten till Sverak.

380 kr

Familjemedlem

Familjemedlem är ansluten till Sverak. Har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets möten. För att bli familjemedlem krävs att någon annan i samma hushåll är huvudmedlem. Familjemedlem kan föreslås till styrelsepost. 

270 kr

Introduktionsmedlem

Introduktionsmedlemskap finns för uppfödarmedlemmar som bjuder sina kattungeköpare på ett års medlemskap.
Regler som huvudmedlem. Är ansluten till Sverak.

255 kr

Juniormedlem

Juniormedlem kan vara medlem till och med det kalenderår hen fyller 18 år. Regler som huvudmedlem. Är ansluten till Sverak.

280 kr

Klubbsupporter

Klubbsupportermedlem får inloggning till hemsidan och kan annonsera på avelshanelistan. Om klubbsupportern är bosatt på samma adress som annan medlem erhålls inga utskick. 

80 kr

Hedersmedlem

Hedersmedlem är medlem som arbetat på ett föredömligt sätt under lång tid för klubben bästa och därför föreslagits som hedersmedlem. Medlemmen är ansluten till Sverak, har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets årsmöte och kan föreslås till styrelsepost. Hedersmedlemskap beslutas av styrelsen. 

Betala in medlemsavgift

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 januari innevarande år och gäller per kalenderår. Medlemskapsavgifter som betalas in under slutet av året (1/10-31/12) gäller även för nästkommande år.
Skriv ditt namn när du betalar.
Vi skickar inte längre inbetalningskort utan påminner om medlemsavgiften per mejl i slutet av året.

Plusgiro: 53 05 20 – 6, Ryssfolket

Swish: 123 424 0016
QR kod nedan. (Håll din mobilkamera framför bilden nedan och klicka på bildlänken som kommer upp samt fyll i aktuellt belopp ovan. I meddelandefältet fyller du i ditt namn.)

QR-kod för inbetalning av medlemsavgift till Kattklubben Ryssfolket

Skicka även in dina kontaktuppgifter om du är ny medlem eller har ändrat kontaktuppgifter:
För medlemsregistret vill vi utöver namn, adress, telefonnummer och e-postadress också veta namnet på dina katter, vilken ras det är samt även eventuellt stamnamn. Skicka helst dina uppgifter per mejl.

Har du frågor kontakta Lena Höglund, kassör:
Tel: 076-337 54 55, E-post: sofiestrand1 [at] outlook.com

arrow up circle icon