Stambokföra kull

Stambokföra kull

Stambokföra kull

Hur stambokför jag en kull?

Du kan stambokföra en kull på två sätt – antingen online i Mina Katter på Sveraks hemsida eller genom Sveraks blanketter och dokument skickade postalt eller mejlade digitalt till Ryssfolkets avelssekreterare.

Vi rekommenderar dig att läsa Sveraks sidor om avel och uppfödning där du finner all viktig information.

Registreringsanmälan är uppdelad i tre block:

 1. Hankatten.
 2. Honkatten.
 3. Information om kullen.

Tveka inte att ta en kontakt med Ryssfolkets avelssekreterare om du har frågor!

Digital stambokföring går snabbast

Det snabbaste sättet att stambokföra en kull är via Mina Katter med mobilt BankID. Du behöver ha alla uppgifter klara och gör även inbetalningen via denna sida (Swish eller Svea).
Läs mer om stambokföring online på Sveraks hemsida.

För att kunna använda stambokföring online, krävs att du

 • är medlem i Sverak-ansluten klubb
 • att din avelshona har en Sverak-stamtavla
 • att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade hos Sverak (eller sparade sedan tidigare) och att de är godkända av Sverak.

Vidare krävs att avelshanen

 • finns i FindUs (stamboken)
 • att avelshanen har alla sina nödvändiga avelsintyg uppladdade hos Sverak (eller sparade sedan tidigare) och att de är godkända av Sverak
 • att ägaren till avelshanen har svenskt mobilt BankID för att denne ska kunna godkänna stambokföringen av din kull.

Bokför katter via stambokföringsblankett

Först och främst, säkerställ att du använder giltig blankett. Den hämtas enklast hem från Sveraks hemsida (blanketter), och kan även fås från klubbens avelssekreterare.

Som uppfödare ser du när dina stamtavlor är klara/postade, då finner du katterna i FindUs med registreringsnummer. Tänk på att posten kan ta upp till 10 dagar , så det kan ta tid innan din klubb har din ansökan, likväl innan Sverak-kansliet har fått ansökan. Från att Sverak har fått ansökan kan det ta upp till 14 dagar innan stamtavlorna är utfärdade.

Information om redovisning för betalningssätt finner du längst ned i dokumentet.

1. Registrera hankatten för kullen

 • Fyll i uppgifterna. Det du måste ha med är:
  – Kattens namn.
  – Registreringsnummer (till exempel: LO 123456).
  – Parningsdatum.
  – Kattägarens namn samt underskrift (Sverak vill ha originalet)
  – Kattägarens adress, telenr mm
  – Information om katten tidigare har använts i avel inom Sverak eller inte.
 • Om hanen inte har använts tidigare i avel inom Sverak behöver du skicka med kopior på följande intyg:
  1. Navelbråcksfrihetsintyg Veterinärintyg, som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck. (Kopia på stamtavlans baksida, hälso-/vaccinationsfolder eller på besiktningsprotokoll)
  2. Testikelstatusintyg Veterinärintyg på att hanen har normalstora och normalt belägna testiklar. Observera! Katten ska vara minst 6 månader då intyget utfärdas. (Kopia på stamtavlans baksida)
  3. ID-intyg Kopia på ägarintyg eller klisterremsa med ID.

2. Registrera honkatten för kullen

 • Fyll i uppgifterna. Det du måste ha med kan du se ovan.
 • Om honan inte använts tidigare i avel inom Sverak behöver du skicka med kopior på samma intyg som är uppräknat gällande hanen (exklusive testikelstatusintyget).

3. Registrera information om kullen

 • Fyll i uppgifterna. Det du måste ha med är:
  – Födelsedatum (ange ett födelsedatum, även om ungarna råkade födas på olika datum).
  – Kön
  – Ras (Russian Blue förkortas RUS)
  – Färg (Blue)
  – Namn (ej stamnamnet – det står i en egen ruta)
 • Namnet får inte överstiga 35 positioner inklusive stamnamnet, exklusive S*. Till positioner räknas alla nedslag, alltså även mellanslag. Om du inte har något stamnamn får kattungarnas namn bara bestå av ett ord som inte går att dela i flera. Det får inte bestå av bindestreck eller apostrof och får inte överstiga 19 positioner.

Betalning för stambokföring

Obs! Sker stambokföring av kull online måste du  betala samtidigt med stambokföringen i  MinaKatter. Detta görs digitalt i systemet och du kan inte betala i förväg. 

Registrerar du stambokföringen via blankett betalas avgiften till Sveraks bankgiro 630-2962 eller genom Swish, mobilnummer 123 222 82 94.
Vid inbetalning av avgiften ange gärna att det avser stambokföring, ditt stamnamn och kullens födelsedatum. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas registreringsanmälan. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning, kontoutdrag från post/bank eller skärmdump av swishbetalning. 

För aktuella uppgifter rörande avgifter se Sveraks hemsida.

Skicka din blankett och dokument för stambokföring till Ryssfolkets avelssekreterare. Det snabbaste, och för oss smidigaste sättet, är att mejla allt digitalt, men det går naturligtvis också att sända via posten. Observera att du ska skicka två (2) ex av stambokföringsblanketten om du använder dig av det senare alternativet.
Adress hittar du i menyn under Ryssfolket: Styrelsen/funktionärer.
 

Tveka inte att kontakta avelssekreteraren om du har frågor! 

arrow up circle icon