Att ställa ut katt

Att ställa ut katt

Att ställa ut katt

En kattdomare känner på en Russian Blue som halvsitter på ett domarbord

Att ställa ut katt

Alla friska raskatter över fyra månader kan delta i en utställning, även huskatter. För att kunna ställa ut på en utställning kopplad till Sverak eller FIFe måste du vara medlem i en Sverak-ansluten kattklubb, exempelvis Ryssfolket.

Är det något du undrar över inför att ställa ut är du alltid välkommen att kontakta Ryssfolkets utställningssekreterare för rådgivning och hjälp. Utställningssekreteraren hittar du på sidan för styrelse och funktionärer. Kika gärna på vår checklista för utställning också.

Sveraks hemsida hittar du regler för utställning liksom indelningen i de olika kategorierna, klasserna och varianterna. Läs även mer om kattutställning nedan.

Det här krävs för att ställa ut en katt

 • Medlemskap i Sverak-ansluten kattklubb. Medlemskap i rasringar såsom Russianblueklubben gäller inte.
 • En stamtavla eller huskattbevis
 • ID-märkning
 • Vaccinerad mot kattpest, kattsnuva och kattherpes, minst 15 dagar före utställning
 • Klippta klor, både fram och bak
 • För kastrerad katt över tio månader ska kastreringsintyg kunna uppvisas

 Du får inte ställa ut en katt om katten är:

 • Sjuk eller kommer från ett hem med smitta, exempelvis öronskabb.
 • Dräktig/Parad honkatt. Dräktig katt är katt som har parats från dag ett (även om man inte vet om katten är dräktig).
 • Digivande katt
 • Kuperad eller har bortopererade klor
 • Har blivit diskvalificerad tre gånger på grund av temperament

Tio månader gammal katt med testiklar som avviker från det normala liksom katt med navelbråck är grund för diskvalificering. Katt som opererats för navelbråck kan ställas ut som kastrat.

 

En domarassisten på en kattutställning håller en Russian Blue i famnen.

Hur hittar jag kattutställningar?

Du hittar aktuella utställningar i Sveraks utställningskalender. På inbjudan hittar du anmälningstid och hur du betalar anmälningsavgiften. Merparten av alla anmälningar sker online via Mina Katter hos Sverak. Anmälan kan även ske genom att skicka Sveraks utställningsblankett till Ryssfolkets utställningssekreterare som vidarebefordrar denna till aktuell klubb. Betala alltid anmälningsavgiften så snart du bara kan, det är betalningsdatumet som gäller om utställningen blir full, vilket den oftast blir.

Anmälan till utställning

Du behöver vara ute i god tid. Anmälningarna öppnar cirka två-tre månader före själva utställningen och blir ofta fulla inom de närmaste dygnen efter att anmälan öppnat.

Som medlem i en Sverak-klubb anmäler du dig snabbast och smidigast online genom Sveraks funktion Mina Katter. För anmälan till utställning loggar du enklast in till Mina katter via mobilt BankID men du kan även använda din e-post och ditt medlemsnummer.

Du kan också använda Sveraks anmälningsblankett. Anmälningsblanketten skickar du med post eller mejl till utställningssekreteraren i Ryssfolket som sedan skickar denna vidare till den arrangerande klubben. Du hittar utställningssekreterarens kontaktuppgifter under styrelse och funktionärer.

Skickar du din anmälning via mejl behöver du även ge utställningssekreteraren en skriftlig fullmakt att underteckna dina anmälningar. Det gör du genom att skriva ut och fylla i vår pdf-blankett utställningsfullmakt samt skicka den postalt till utställningssekreteraren. Först därefter kan du mejla dina anmälningsblanketter till utställningssekreteraren.

Cirka två veckor innan utställningen får du som utställare besked om du har kommit med på utställningen. Kontrollera noga att uppgifterna stämmer. Eventuella felaktigheter eller klassbyten meddelar du snarast till arrangören. Bekräftelsen tar du med till utställningen.

Russian Blue i utställningsbur med stor grön prisrosett
Utställningsdomare sitter vid ett bedömarbord och undersöker en Russian Blue katt som sitter framför domaren.
Russian Blue-katt i utställningsbur luktar på sin röda och vita prisrosett som sitter på buren.

Förberedelser inför kattutställningen

Kontrollera i god tid att katten har giltiga vaccinationsintyg och att stamtavlan är i ordning. Vaccinationen får inte vara äldre än ett år och revaccinering ska inte ha gjorts senare än 15 dagar före utställningen. Läs mer om regelverket på Sveraks hemsida.

Du behöver klippa klorna på både fram- och baktassar samt rengöra öronen. Vissa ryssägare badar sina katter innan utställning medan andra väljer att fräscha upp pälsen med våt handduk eller liknande. Hör gärna med din uppfödare hur du bäst ska göra för att få din katts päls ren och fräsch. Öron gör du rent med tops som doppats i lite ljummet vatten. Rengör endast det yttre örat, går du längre in kan du skada öronen.

Att träna på att utställnings-bära katten är också mycket bra. Du hittar filmer på nätet hur katter bärs på utställningar.

Blir din katt sjuk och du vill ha tillbaka en del av anmälningsavgiften ska veterinärintyg skickas till den arrangerande klubben. Veterinärintyget ska vara utfärdat senast tre dagar efter utställningsdagen.

Förbered för kattburen

Alla katter på kattutställning tilldelas en egen bur. Dubbelburar brukar också gå att boka för flera katter. Men tänk efter före; katter på utställning kan bli stressade och det kan bli irriterat katterna emellan om de är ovana att dela bur. Enkelburen har måtten 60x75x60 cm och kläs med ett burskynke på två-tre sidor. Beskrivning till ett sådant finns på Svenska katters sida. Du kanske kan köpa ett burskynke eller låna ett av en klubbmedlem eller exempelvis uppfödaren.

På botten av buren lägger du en filt, en fäll eller liknande. Katten brukar även gilla att ha sin favoritkorg att ligga i. Ta även med matskål och mat, vattenskål samt toalåda och sand. Speciella toalådor i liten storlek finns i välsorterade djuraffärer. Till mat- och vattenskål kan det vara bra att ha sådana som går att hänga på buren. Det går att köpa lite större fågelskålar som passar till detta. Något gosedjur eller leksak kan vara bra att ha med också. En del utställare tillverkar katten en trekantig ligg-hylla som hängs upp med kedjor i en burhörna, andra ordnar med hängmatteliknande bäddar. Några utställare fixar även bord som hängs upp framför buren.

Dagen före kattutställningen

Se till att packa allt kvällen innan. Förbered gärna även en frukostfika då utställningarna oftast öppnar tidigt på morgonen. Det är viktigt att du inte missar veterinärbesiktningen då man inte får komma in annars. Tiderna för veterinärbesiktning framgår av inbjudan och bekräftelsen.

Använd gärna vår checklista för utställning.

Russian Blue-katt på utställning står i utställningsburen och leker med sin lila prisrosett fastsatt på utsidan av buren.

På utställningsdagen

Veterinärbesiktning

Utställningsdagen börjar med vaccinationskontroll. En funktionär kollar att vaccinationerna är i sin ordning. Sedan är det veterinärbesiktning då katten kontrolleras att den är frisk. Räkna med att det är kö till veterinärbesiktningen så var ute i god tid.

Incheckning

Efter veterinärbesiktningen checkar du in genom att visa upp din bekräftelse. Om det är en stor utställning går du till det bord med första bokstaven på ditt efternamn.

Berätta här om du är förstagångsutställare och behöver extra stöd och hjälp – exempelvis assistenthjälp vid domarbedömning.

Vid incheckningen får du ditt utställningsnummer och kattens burplats. Det finns en karta över alla burars placeringar men fråga gärna efter riktningen till din bur.

Kolla även om du ska ha en klisterlapp eller skylt som visar att du är utställare.

Ska du ställa ut din katt båda utställningsdagarna ber du att få en stämpel så att du slipper gå genom veterinärbesiktningen även dag två. Du behöver dock besöka incheckningsdisken båda dagarna eftersom du behöver registrera dig och få en ny nummerlapp för dag två.

Det finns också en informationsdisk som du kan få hjälp från. Här kan du även köpa en katalog över alla anmälda katter.

Du får inte gå innan utställningen stänger om inte utställningen anger tidig hemgång. Om du mot förmodan behöver gå tidigare måste du be om dispens av den arrangerande klubben. Det kan du göra i förväg eller i samband med incheckningen. Går du tidigare utan dispens blir du avstängd i sex månader från alla utställningar.

Vid buren och burradslista

Katterna är indelade i ras och färg och burplaceringarna utgår från detta. Det är därför troligt att du hamnar bredvid utställare med samma raskatt som du. Deltar du båda dagarna får du behålla din bur även för dag två. Ta inte bort nummerlappen som sitter på buren. Det är så katten identifieras. Självklart får du ta ut katten ur buren om du exempelvis vill gosa med den.

Assistenthjälp

Assistenthjälp innebär att den som är assistent åt den domare som ska döma din katt går och hämtar katten och visar upp den för domaren när den ska bedömas. Du kan vara med och gå bredvid assistenten när din katt visas upp.
Har du bett att få assistenthjälp på utställningen får du besked om hur du ska göra för att meddela din kattdomares assistent vad som är din katts burrad och burnummer; så att assistenten hittar din katt.

Utställningskatalogen

När du har ställt i ordning buren är det bra att med hjälp av katalogen ta reda på var den domare som ska bedöma din katt sitter. Se också hur många katter din domare ska bedöma innan det är din katts tur. Du kan se på skylten vid domarens bord vilka katter som ska upp och på så sätt kan du räkna ut ungefär hur lång tid det är innan det är dags för din katt. En domare bedömer ungefär fyrtio katter på en dag.

I utställningskatalogen är katterna uppställda efter kategori, ras, färg och den klass katten tävlar i. Russian Blue hittar du under kategori 4, i nummerordning. I vilken klass katterna i respektive ras tävlar beror på kattens ålder och tidigare utställningsmeriter.

Bedömningen

Se till att du är ute i god tid vid ditt domarbord med din katt. I inbjudan står om utställningen är en bära själv eller inte. Vid en bära-själv-utställning bär du, som namnet säger, själv fram katten. Är du osäker när katten ska fram kan du alltid fråga domarassistenten men stör inte bedömningen eller domaren. Bakom domarbordet finns extra kattburar där du kommer överens med domarens assistent när det är dags att sätta in katten i en av burarna medan ni väntar på er tur.

Vid incheckningen har du fått två nummerlappar till din katt. När katten ska visas för domaren ska nummerlappen sitta tydligt på den som visar katten. När du sätter ner katten på domarbordet sätter du den företrädesvis med sidan mot domaren.

Vad bedömer kattdomaren?

Domaren bedömer katten i relation till den rasstandard som finns för den aktuella rasen. Hos Russian Blue bedöms framförallt huvud, muskulatur, ögonfärg, öron och deras placering, pälskvalitè samt helhetsintrycket. Varje ras bedöms inledningsvis för sig och varje klass separat. Katterna i varje ras tävlar i olika klasser, som är baserade på ålder, fertila eller kastrater samt tidigare utställningsmeriter.

I samtliga klasser är det fastslaget ett visst antal poäng som katten måste uppnå. Om katten får tillräckligt många poäng bedöms den som excellent. Domaren jämför och rangordnar de katter som tävlar i varje klass och som uppnått det antal poäng som krävs i de klassen som Excellent 1 – 4.  Excellent 1 (Ex 1) blir den katt som domaren bedömer vara den bästa av katterna. Om en katt blivit Ex 1 och uppnått det antal poäng som krävs i den klassen får katten i regel ett certificat. Katten måste ha ett bestämt antal certificat utfärdade av olika domare för att kunna börja tävla i nästa och högre klass.

Domaren skriver en bedömning på varje katt som bedöms. De brukar också under bedömningen berätta vad de anser om varje katt, de detaljer de bedömer och sitt helhetsintryck. Bedömningssedeln kan ägaren hämta senare i sekretariatet och hänga på kattens bur.

När domaren dömt alla katterna i rasen följer nästa steg. Domaren väljer den katt som bedöms som den bästa i rasen – BIV (Bäst i variant). BIV utses om det finns minst tre tävlande i rasen – fertila och kastrater ställs inte mot varandra vid val av BIV. Om det finns minst tre fertila katter utställda väljs en BIV bland dem och om det finns minst tre kastrerade katter utställda väljs en BIV bland dem. I och med detta är domaren färdig med bedömningarna av den rasen. Katterna kan då återvända till sina burar och invänta nästa tävlingsmoment.

Varje domare dömer flera raser i samma kategori vid varje utställning. Efter att domaren är färdig med sina bedömningar av alla de katter hen har att döma följer nästa tävlingsmoment. Domaren kommer då att kalla de bästa katterna i varje ras och klass för nominering. Vilka katter domaren väljer att ta upp för nominering kommer upp på en lista vid domarbordet.

Vid nomineringen visas de katter som blivit kallade upp klassvis och domaren jämför därmed de bästa katterna i alla raser och klasser (det vill säga ungdjur, juniorer, vuxna honor och hanar samt  kastrerade hanar och honor) med varandra. De katter som domaren väljer i varje klass blir nominerade (NOM) till panel som domarens bästa katter.

Som avslutning på utställningen utses även en Best in Show (BIS). Då väljer samtliga domare som dömt i den kategorin den bästa ungkatten, junioren, fertila vuxna (hona och hane) och kastrerade vuxna (hona och hane) . Dessa katter blir då BIS (Best in Show).

En utställningsdomare sittandes vid ett bord håller en sittande Russian Blue-katt i sin famn samtidigt som hon skriver en bedömningssedel för katten.
En Russian Blue-katt undersöks av en kvinnlig kattdomare vid ett bedömningsbord.
En Russian Blue-katt på kattutställning sitter i sin utställningsbur bredvid sin prispokal.

Bedömningsnivåer

Det finns oftast fyra nivåer som domarna dömer utifrån, ibland fem. Merparten av alla katter på utställningen bedöms bara i nivå ett.

Nivå 1 – Klassbedömning

Alla katterna i respektive ras/variant och klass tävlar mot varandra inom respektive kön. Den bästa katten i varje klass och kön blir klassvinnare. Certifikat delas ut till klassvinnaren om katten uppnår tillräckligt hög poäng.

Nivå 2 – Bäst i variant (BIV)

När alla klasserna inom en ras/variant är bedömda tar domaren ut den/de bästa katterna i rasen/varianten. BIV utses av domaren bland samtliga katter i en variant, oberoende av ålder eller kön, förutsatt att det finns minst tre tävlande inom denna variant. I fall det är ett stort antal tävlande, kan maximalt tre olika BIV utdelas. Kastrater, som är minst 10 månader gamla, tävlar separat mot varandra för BIV (Bäst i Variant) kastrat.

Nivå 3 – Nominering till panel (NOM)

Domaren tar de bästa katterna från varje ras inom respektive kategori. Bland dessa tar domaren ut domarens bästa kastrathane och hona, vuxen hane och hona, junior och ungdjur. Dessa katter blir NOM (nominerade) som domarens bästa katter.

Nivå 4 – Utställningens bästa katter (BIS, Best in Show – panel)

Alla katter som nominerats (NOM) till panel tävlar mot varandra. Domarna väljer ut de bästa katterna inom varje kategori genom röstning. Dessa katter blir panelvinnare – Best In Show (BIS).

Nivå 5 – Utställningens bästa katt (Panel BOB)

Denna nivå väljs inte alltid ut men innebär att alla BIS-katter tävlar sinsemellan om att bli den bästa katten på hela utställningen nämligen Best Of Best (BOB). Ibland koras även bäst i motsatt kön, det vill säga Best of Opposite Sex (BOS).

Bedömningssedel

Innan sista delen, dvs före Best in Show-bedömningen, brukar det vara en paus. Hämta då din katts bedömningssedel om du inte har fått den tidigare. Den brukar läggas i korgar/fack vid sekretariatet. Om din katt har tagit ett certifikat är det viktigt att du sparar bedömningssedeln. För att gå upp i högre klasser vid kommande utställningar behöver du kunna visa upp din katts certifikat.

arrow up circle icon