Styrelse, funktionärer

Styrelse, funktionärer

Styrelse, funktionärer

Styrelsen Kattklubben Ryssfolket 2024

Styrelsen och Ryssfolkets funktionärer finns till för att hjälpa dig som medlem. Vi arbetar för dig och föreningens bästa bland annat genom att följa vad som sker inom Sverak (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och världsförbundet FiFe (Fédération Internationale Féline) som Sverak tillhör. Vi har alltid ett särskilt fokus på rasen Russian Blue. Vi driver frågor som är viktiga för rasen och håller dig som medlem löpande uppdaterad genom vår hemsida och via vår Facebookgrupp Ryssfolket.
Som medlem har du även tillgång till styrelsens protokoll, årsmöteshandlingar och andra dokument genom inloggning på våra medlemssidor.
Kontakta klubben via e-post: info@ryssfolket.se

Ordförande

Kaija Merta
Vesene, Skråkås 1
524 95 Ljung

Kontaktuppgifter

Tel: 033-26 42 54
Mob: 072-247 98 68
E-post: kaija.merta [at] gmail.com

Hit skickar du:

 • Motioner och övrig info.
 • Kopior av aktuella bedömningssedlar för titel som ska registreras i kattens stambok. 

 

Vice Ordförande

Veronica Nilsson

Kontaktuppgifter

Mob: 076-778 64 94
E-post: nilssonveronica [at] yahoo.com

Kassör

Lena Höglund
Sofiestrandsvägen 1
53173 Källby

Kontaktuppgifter

Mob: 076-337 54 55
E-post: sofiestrand1 [at] outlook.com

Hit skickar du:

 • Adressändringar
 • Medlemsuppgifter

 

Sekreterare

Susanne Lekengård
Bultvägen 28
126 38 Hägersten

Kontaktuppgifter

Mobb: 070-344 99 04
E-post: lekengard [at] hotmail.com

Ledamot

Camilla Cap

Kontaktuppgifter

E-post: catulluscats [at] gmail.com

Ledamot

Jonas Vesterlund
Norrbågen 25806 34 Gävle

Kontaktuppgifter

Mob: 073-5310861
E-post: katt [at] kiske.se

Suppleant

Monika Titor

Kontaktuppgifter

E-post: monika.titor {at] sr.se

Funktionärer Ryssfolket

Utställningssekreterare

Vakant
Styrelsen ersätter denna funktion fram till årsmötet 2024.

Kontaktuppgifter

E-post: info@ryssfolket.se

Hit skickar du:

 • Utställningsanmälningar.
 • Utställningsresultat.

 

Avelssekreterare, kattungeförmedlare

Maria Enzell
Filvägen 12
126 38 Hägersten

Kontaktuppgifter

Tel: 070-862 76 51
E-post: maria [at] molotovs.se

Hit skickar du:

 • Stamnamnsansökan.
 • Förfrågan om beräkning av inavelsfaktor och testparningar samt info om födda kattungar.
 • Stambokföring av kullar.
  Obs! Skicka dubbla kopior på anmälan.
  Under juli månad kan ni som behöver göra en stambokföring och önskar göra det med blankett/via post vända er till Ryssfolkets ordförande Kaija Merta.
  Stambokföring online sker som vanligt via Mina Sidor.

Revisor

Hampus Holma

Kontaktuppgifter

E-post: hampus.holma [at] gmail.com

Revisorssuppleant

Charlotte Bredberg

Kontaktuppgifter

E-post: charlotte [at] flaxkatter.se

Valberedning

Vakant
Marie Dartgard

Kontaktuppgifter

E-post: dartgard5 [at] gmail.com

Hit skickar du:

 • Förslag på kandidater till styrelseposter inför årsmötet.

 

Webmaster

Maria Yngvesson

Kontaktuppgifter

E-post: webmaster@ryssfolket.se

Hit skickar du:

 • Information och bilder till hemsidan.

 

arrow up circle icon