Hur blir katten avelshane

Hur blir katten avelshane

Hur blir katten avelshane

En Russian Blue-katt ligger på ett mörkgrönt överkast som lyfter fram kattens riktigt gröna ögon.

Varför inte låta din hankatt ta en kattungekull eller kanske flera före kastrering? Det är viktigt att det finns så många fertila hanar som möjligt och särskilt med tanke på att rasen Russian Blue är en, till antalet, liten ras. Vi behöver använda så många individer som möjligt i varje generation för att få till ett stort urval med positiva egenskaper till nästa generation.

Normalt finns alltid fler honor i avel än hanar eftersom det är svårare att hålla en hankatt okastrerad. Att hitta avelshanar är därför alltid en utmaning för uppfödarna.

Vad krävs för att bli en godkänd avelshane?

Det viktigaste är att han är frisk och har ett bra temperament. Han behöver inte alls ha några utställningsmeriter – även om det är bra ifall han någon gång har blivit bedömd på en utställning. Det finns ändå några saker som du behöver säkerställa innan du kan börja para honom.

 • Du behöver kontrollera att hankatten inte har några avelsrestriktioner och att du kommit överens med uppfödaren ifall parningar kan ske fritt eller i samarbete med uppfödaren. 
 • Ett testikelintyg som intygar att han har normal testikelstatus. Detta intyg utfärdas av veterinär tidigast när katten är sex månader.
 • Ett navelbråcksintyg. Det räcker med besiktningsintyget du fick när du köpte katten.
 • Ögonlysningsprotokoll utan anmärkning
 • Han behöver även vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva inom föreskriven tid.
 • Han ska vara kloklippt
 • Ha god hälsa
 • För enkelhetens skulle vara registrerad i Sveraks FindUs. Hankatter som paras måste inte vara registrerade hos Sverak – de kan vara medlemmar i andra förbund. Däremot måste de vara registrerade i Sverak för att man ska kunna göra stambokföringen online – annars gäller det för honkattägaren att sända in alla intyg via sin kattklubb. Hankattägaren behöver inte heller vara medlem i någon kattklubb/Sverak – däremot honkattägaren som äger kullen och ansvarar för stambokföring.

Testikelintyget och navelbråcksintyget samt även ögonlysningprotokollet behöver du skicka till Sverak när katten används för första gången i avel. När intygen registrerats av Sverak en gång behöver de inte sändas in fler gångar.

Enligt Jordbruksverkets regler får katter inte användas i avel om de:

 • inte är i god fysisk eller psykisk hälsa
 • har sjukdomar eller funktions­nedsättningar som avkommor riskerar att ärva
 • är överdrivet rädda eller aggressiva
 • inte kan föröka sig på ett naturligt sätt.
  Så sköter du din katt – Jordbruksverket.se

När du har gjort detta kan du skicka in din annons om avelshane till Ryssfolket tillsammans med en berättelse om din hankatt och lite bilder. Mer information om hur du annonserar din avelshane hittar du på Ryssfolkets annonssida för avelshanar.

En Russian Blue-hane sitter på en säng. Solen kastar strålar på sängen och katten tittar uppmärksamt mot något bredvid kameran.

När kan jag börja använda min avelshane?

Man brukar säga att hanen ska vara minst 10 månader när han paras första gången, men helst ett år. Åldern för när en katt blir könsmogen kan vara allt från sex månader till drygt ett år. Tydliga tecken på att katten börjar bli könsmogen är att hans urin luktar starkare/fränare. Har du andra katter i hushållet kan du märka att han hela tiden luktar sina kattkompisar i baken. Andra kännetecken kan vara nattliga serenader eller allmän oro. Några katter kan också få något som kallas för ”fettsvans” som visar sig som ett knippe fetare hårstrån vid svansroten.

Okastrerade hankatter, och även i viss utsträckning honkatter, kan börja revirmarkera genom att spreja/strila med urin. De står då med svansen rakt upp och trampar med baktassarna samtidigt som de vibrerar med svansen.

Hur förhindrar jag eventuellt oönskat beteende från min hankatt?

Att ha en okastrerad hankatt kan vara väldigt olika. En del hankatter går att hålla fertila ganska länge medan en del ganska omgående visar en del mindre önskvärda beteenden. Det är skälet till att man ofta inte håller en avelskatt fertil mer än maximalt något år eller två. Det går förstås jättebra att endast låta honom ta en kull eller två och därefter kastrera honom.

För att hålla en fertil hankatt lugn behöver du para honom flera gånger per år för att han inte ska vara frustrerad eller stressad. Tecken på stress kan vara att han inte kommer till ro, att han ropar, magrar eller får pälsavfall. Om detta sker, och du inte har möjlighet att para honom, finns rekommendationer om hormonspruta eller att tillfälligt använda p-piller. Feliway är en produkt som innehåller lugnande katthormon, feromoner, vilket vissa finner ger effekt. Det finns även möjligheter till så kallad kemisk kastrering med hormonchip, som håller mellan 6 – 24 månader, vanligtvis runt 15 månader. Enklast är att prata med sin veterinär om möjliga lösningar. Kattklubben Ryssfolket vill framhålla att vi bara kan ge råd om möjligheterna och vill inte rekommendera någon metod framför en annan.

En Russian Blue-hane ligger på en säng med en lång brun fasanfjäder vilandes mot kroppen. Bilden är beskuren och endast kattens överkropp och ansikte syns tillsammans med de gröna ögonen.

Hur många kullar kan man ta på en avelshane?

Hur många ungar är det lämpligt att låta en avelshane få? Hanar kan användas för fler parningar än avelshonor. Samtidigt bör man undvika att en avelshane får för många avkommor som ska användas i framtida avel. Det är även bra att undvika en så kallad matador-avel, vilket är en avelshane som alla uppfödare använder.

Det finns kunskaper om hur många kullar en avelshane respektive en avelhona kan få bland annat beroende på rasens storlek. Ryssfolket vill därför inte i dagsläget ge några rekommendationer. 

Vilka honor ska jag para min avelshane med?

Ta kontakt med varandra i god tid innan katthonan löper. Ni behöver komma överens om hur parningen ska gå till och även skriva ett parningsavtal.

En honkatt måste vara minst 10 månader gammal för att få para sig. Ni bör båda jämföra inavelsgraden i Sveraks stambok FindUs där ni kan göra provparningar. Det finns inga regler om inavelsgrad men du ska undvika att para närbesläktade katter. På FindUs kan du se stamtavlan flera generationer tillbaka, hälsoinformation, inavelsgrad och alltså även göra provparningar.

Parningsavtal – ett viktigt dokument

I parningsavtalet kommer ni överens om pris, plats och andra förutsättningar för parningen. Ett parningsavtal är ett skydd för båda kattägarna och säkerställer att det inte blir några missförstånd. Parningsavtalet upprättas i två undertecknade dokument där båda tar varsitt. Ni bör även visa varandra, eller ge kopior, på de intyg som behövs (testikel och navelbråck samt vaccination) och stamtavlorna. Parningsavtal finns hos Sverak Parningsavtal, 1020 som du hittar efter inloggning på MinaKatter.

Sådant som ni bör diskutera innan och skriva ned i parningsavtalet:

 • Ungefärligt parningsdatum. Att pricka in en honkatts höglöp är inte alltid enkelt då honkatter kan löpa väldigt oregelbundet.
 • Parningsavgift – hur och när ska avgiften betalas? Det är vanligt är att betala parningsavgiften när katten hämtas.
 • Plats för parning – hemma hos han- eller honkatten?
 • Omparningsmöjligheter. Om det visar sig att honan inte blivit dräktig får man ofta en omparning vid nästa löp utan extra kostnad. När kan omparning bli aktuellt? Hur många gånger/inom vilken tidsgräns får omparning ske? Kan omparning utnyttjas på annan hona? Om honan ej blir dräktig trots omparning; är parningsavgift då förverkad eller ska den återbetalas?
 • Kan honkattägaren kräva att hanen inte kastreras förrän honan blir dräktig?
 • Hur foder, kattsand, transport till och från han/honkatten och liknande ska regleras. Ska det ingå i parningsavgiften, ersättas eller tar den andra ägaren med sig detta?
 • Får annan avelshane användas till honkatten under mellantiden? (Observera att honkatter inte får paras av ytterligare hane inom tre veckor från den tidigare parningen.)
 • Ska andra intyg uppvisas eller andra tester ha gjorts (exempelvis FeLV, FIV, PKD, PRA, HCM, parasiter, ringorm)?
 • Ersättning för varje överlevande kattunge. Ska avgift ske per kattunge och hur gamla ska i så fall kattungarna vara när avgiften ska betalas? Vanligt är att betala detta i samband med stambokföringen av kattungarna.
 • Om hankattägaren önskar en kattunge – får hankattägaren välja först/före andra spekulanter? När ska hankattägaren ha valt eventuell kattunge? Ska hankattägaren betala mellanskillnad mellan tänkt parningsavgift/kattungepris?
 • Vid vilken tidpunkt ska hankattägaren överlämna registreringsanmälan om detta görs skriftligen och inte digitalt via MinaKatter (via bådas mobila BankID)? (Hankattägaren fyller i och undertecknar två exemplar i original av blanketten ”Registreringsanmälan kattkull” och lämnar dessa till honkattägaren. Genom denna blankett intygas parningen och kattungarnas ursprung.)

Andra förutsättningar som ni bör diskutera är vilka utrymmen som katterna kommer att vara på. Det är även bra att berätta för den som ska ta emot katterna hur den utlånade katten fungerar, vad den gillar, om den strilar och liknande.

En Russian Blue-hane sitter på en svart köksbänk. Han tittar uppmärksamt mot kameran och jamar samtidigt.. Han har fina gröna ögon.

Vad är lämpliga avgifter?

Prata med hankattens uppfödare eller kattklubbens avelshaneansvarig.

Förberedelser inför mötet mellan katthona och katthane

Har ni kontrollerat att nödvändiga intyg, stamtavla och eventuella tester finns och är i ordning för båda katterna? Hanen och honan ska båda vara kloklippta, fräscha och friska.

Se helst till att det finns ett lättstädat separat rum för de två – såväl hanen som honan kan komma att markera/strila. Rummet ska ha matplats, flera säng-/viloplatser och kattlåda, leksaker samt gärna större klösträd. Katterna måste även kunna komma från varandra varför och platser på olika nivåer såsom hyllor och skåp måste finnas.

Vanligast är att honkatten tillfälligt flyttar till hankattsägaren när hon är i höglöp. Det beror på att en hankatt är mycket mer beroende av sitt revir. Även en honkatt kan dock komma av sig i sitt löp när hon flyttas. Låt henne därför bekanta sig ensam i sitt nya rum på eget initiativ i några timmar upp till en dag innan hon får träffa hankatten. Om honan inte är redo finns risk för slagsmål. Honan bör självklart vara i höglöp när de släpps ihop.

Om hanen är oerfaren bör han företrädesvis para en erfaren snäll hona, precis som en unghona bör skickas till en erfaren hane.

Räkna med att kattbesöket behöver vara mellan fyra och sex dagar, ibland upp till åtta dagar. Katterna måste paras flera gånger för att det ska bli en lyckad befruktning.

En Russian Blue-hane fotograferad på lite håll. Katten är ståendes, mitt i ett steg. Han tittar fokuserat på något bredvid kameran och har svansen som ett paraplyhandtag. Bakgrunden är tonat grå.

Hur går en parning till?

Hanen kommer direkt att märka att honan löper. Han kommer ganska snart att försöka uppvakta henne. Hon brukar dock inte vara så villig i början utan kan fräsa, morra och kanske även slå efter honom. En del honor är mest chockade över uppvaktningen och vill initialt bara komma undan och gömma sig. Så länge det inte blir fullt slagsmål behöver du ge de två tid att bekanta sig.

Katterna vill gärna vara ifred men det är bra att säkerställa att parningar blir av. Det kanske kan vara genom en dörr på glänt, eller en kamera, eller om katterna blir bekväma med din närvaro efter ett tag.

När de har bekantat sig tillräckligt brukar honan vara villig. Hon brukar då sänka framkroppen och sätta upp bakdelen samt trampa med baktassarna och ha svansen högt i luften. Efter några försök brukar hanen kliva på honan och tar gärna ett bit-grepp om honans nacke. Själva parningsakten är ofta snabb och brukar avslutas med att honan skriker till eftersom det gör ont när han drar sig ur. Honan brukar därför vända sig om och slå efter hanen varefter båda drar sig undan. Det är viktigt att du har koll på katterna så att de inte slåss och att det finns gott om plats att dra sig undan till. Efter ett tag börjar uppvaktande och parningsakten om.

Det är de upprepade parningarna som sätter igång honans ägglossning. Det är därför bra om hanen parar sig med honan flera gånger under några timmar för att ägglossningen ska komma igång. Därefter kan katterna para sig upprepade gånger under de närmaste dagarna.

Antingen låter man katterna vara tillsammans och para sig så mycket de vill under honans löp, eller så låter man de para sig ett par gånger om dagen och vila i varsitt rum mellan detta. Om katterna fungerar väl ihop kan de gott vara ihop så länge det behövs. När hanen har tröttnat på honan låter han henne vara – trots hennes eventuella fortsatta uppvaktningar. Då kan man vänta ett tag till och se deras fortsatta beteende men troligen är det läge att skicka hem den andra katten.

Även katter kan föredra vissa katter framför andra, vilket i sin tur kan innebära att en hona vägrar para sig med en hane emedan det kan gå bra med en annan hane. Det är viktigt att veta att det inte är tillåtet att hålla fast en katthona som tydligt visar att hon inte vill bli parad, så kallad tvångsparning.

Vad händer när parningen är klar?

Om parningen inte lyckats börjar honkatten löpa igen efter två-fyra veckor, ibland kan det ta längre tid. Är parningen lyckad, vilket kan ta ett tag att säkerställa, är det bara att vänta tills kullen är född.

En Russian Blue-hona halvligger på rygg med en vit filt under sig. Två av hennes kattungar ammar på henne. Man ser magen och hennes tuttar.

Godkänna en kull

Från att kullen har blivit några veckor till före försäljning sker ska en kull godkännas och stambokföras. För att kunna stambokföra kattungekullen behöver avelshanen ha alla nödvändiga avelsintyg/dokument godkända och uppladdade av Sverak. Paras honkatten med en utländsk hankatt som inte är registrerad hos Sverak, måste alla nödvändiga intyg skickas till Ryssfolkets avelssekreterare. Utifrån vad ni har kommit överens om ska nu även uppfödaren betala dig som avelshane-ägare för varje överlevande och stambokförd kattunge.

Stambokföring online genom MinaKatter – snabbast och enklast

Honkattägaren registrerar och betalar för stambokföring av kullen på MinaKatter med hjälp av BankID. Därefter meddelar uppfödaren dig som hankattägare att kullen är stambokförd och klar för registrering. Du går då in på MinaKatter och där finner du fliken Stambokföring av kullar att godkänna.  Du kan läsa mer om processen här: Stambokföring av kull online – Sverak

Stambokföring via blankett

Blanketten för stambokföring av kull finns på Sveraks hemsida, Blankett 1001 Stambokföring av kattkull. Uppfödaren och ansvarig för honkatten fyller i blanketten. Som avelshaneägare skriver du sedan på blanketten där du intygar parning och kattungar för stambokföring. Efter överenskommelse skickar därefter uppfödaren eller du blanketten till Ryssfolkets avelssekreterare, antingen via post eller via mejl.

För eventuella frågor eller hjälp med stambokföringen, kontakta Ryssfolkets avelssekreterare som du hittar här

 

arrow up circle icon