Köpa katt

Köpa katt

Köpa katt

Vad ska du tänka på när du köper kattunge?

Efterfrågan på kattungar är stor samtidigt som det inom Russian Blue-rasen föds ganska få kullar. Det gör att det inte finns så många Russian Blue till salu vilket i sin tur medför att det finns en uppenbar risk för oseriösa uppfödare liksom bedrägeri. Det kan handla om personer som föder upp kattungar utan att följa de regler/etik som gäller för uppfödning, utan grundkunskaper om rasen eller som påstår att katten är en raskatt trots att den inte har en stamtavla.

Molotovs Russian Blue kitten

För att skydda dig vid kattköpet ska du:

 • Försäkra dig om att uppfödaren är medlem i en kattklubb ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund, Sverak, och har kännedom om de svenska reglerna för djurhållning och kattuppfödning.
 • Vi rekommenderar att du träffar/besöker uppfödaren, kattungarna och kattmamman/ kattföräldrarna innan du skriver ett tingningsavtal och betalar en handpenning. Det är viktigt att se kattungarna och föräldrarna i sin vardag. En sund och frisk katt ska vara nyfiken, pigg och alert liksom ha ett gott hull.
 • Sveraks och Ryssfolkets rekommendation är att inte betala mer än 15 procent av köpeskillingen i handpenning. Om parterna kommit överens om ett högre belopp har uppfödaren rätt att behålla maximalt 15 procent av köpeskillingen vid en avbeställning.
 • Kontrollera att kattungen före leverans är:
  – grundvaccinerad, vid två olika tillfällen
  – chipmärkt (id-märkt)
  – veterinärbesiktigad. Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar.
  – vi inom Ryssfolket rekommenderar även att kattungen är ögonlyst före leverans (enligt rekommendationer från forskare).
 • Kattungen ska vara minst 14 veckor gammal vid leverans. Detta krav gäller Sverak-kattklubbar.
 • Vid köp ska katten vara stambokförd. Uppfödaren ansvarar för att kattungen vid leverans har en certifierad Sverak-stamtavla som överlämnas till dig som ny ägare.
  För att uppfödaren ska kunna stambokföra en kattkull och få stamtavlor krävs att uppfödaren är medlem i en Sverak-ansluten kattklubb. Observera att det endast är uppfödaren som kan stambokföra en katt! Har kattungen ingen stamtavla anses den vara en huskatt även om uppfödaren/ägaren påstår att den är rasren.
 • Se till att såväl tingnings- samt överlåtelseavtal är gjorda på Sveraks formella blanketter. Dessa fastslår uppfödarens respektive köparens ansvar och det regelverk som gäller för köp av kattunge.

Kattklubben Ryssfolket värnar om en seriös, sund kattuppfödning och avel. De uppfödare som är medlemmar hos Ryssfolket är medlemmar i Sverak och har förbundit sig att följa befintligt regelverk kring avel och uppfödning samt att skaffa sig nödvändiga kunskaper om rasen och katternas hälsa.

Vad får du som köpare hos Ryssfolket?

Kattklubben Ryssfolkets uppfödare följer Sveraks regelverk för avel och uppfödning. Det regelverket innebär exempelvis att uppfödaren tänker på katternas välmående och hälsa genom att exempelvis endast använda katter som är i god psykisk och fysisk kondition och att honkatten inte får för täta kullar.

 

Utöver detta får du som köpare hos Ryssfolket även:

 • Ett juridiskt hållbart tingningsavtal som säkerställer att du får köpa katten.
 • Ett överlåtelseavtal/köpeavtal som undertecknas i två exemplar av både köpare och säljare.
 • Vi hjälper och vägleder gärna köparen under kattens uppväxt och liv och guidar ifall du som ny ägare behöver hjälp och råd, om katten ska ställas ut, tankar om eventuell avel.
 • Information om eventuella sjukdomar eller problem i rasen av uppfödaren.
 • Vi följer Konsumentköplagen som innebär att säljaren är ansvarig för genetiska defekter, dvs dolt fel som uppstår fram tills det gått tre år sedan försäljningen. Ett dolt fel är en sjukdom eller defekt som utvecklats före besiktningen eller leveransen, men som inte har visat symtom eller varit känd tidigare. Exempel på dolda fel hos katt är missbildningar av inre organ.
 • Hjälp vid eventuella framtida behov av omplacering av katten.

De flesta av uppfödarna i Ryssfolket har även

 • En befintlig kattungeförsäkring som skyddar katten till dess att du har köpt den och tecknat en egen försäkring.
 • En dolda-fel försäkring som både täcker in både veterinärvård och livförsäkring upp till tre år efter köp.

arrow up circle icon