Russian Blue och allergi

Russian Blue och allergi

Russian Blue och allergi

Är Russian Blue verkligen allergivänlig?

Text översatt från artikeln: Is the Russian Blue truly hypoallergenic?,
Publicerad i Cat Fancier Association, nov 2020

Författare: Teresa Keiger, med godkännande från Barbara Schreck, ordförande Russian Blue Fanciers och Annette Wilson, sekreterare i Russian Blue Breed Council. 
Översatt text är godkänd för publicering av författaren.

 

Vi vet inte hur Russian Blue-katter fått rykte om sig att vara allergivänliga – men det kommer inte från Russian blue-uppfödare. Om någon borde känna till detta hos denna fantastiska ras, skulle det vara människor som har bott med dem dygnet runt, i flera år. Låt oss fundera på orsaken till kattallergi; vilka faktorer som kan påverka en allergisk reaktion och varför potentiella djurägare med husdjursallergi bör fundera riktigt rejält en extra gång innan de skaffar en Russian Blue — eller vilken katt som helst.

Fel d1 – allergenet som startade allt

Där det finns en allergisk reaktion finns det en trigger. Vid kattallergi är utlösaren Fel d1. Detta är en av åtta olika allergener hos katt, med beteckningen Fel d1 till Fel d8. (Notera: Fel d är WHO:s beteckning för Felis domesticus).
Det är främst i kattens talgkörtlar som denna allergen produceras, men även i körtlar i tårkanalerna, munnen och i analområdet.  Allergi orsakas inte av katthår eller flagnande hud/mjäll, som många tror.
På långhåriga katter täcker allergenet ett större område genom sin långhåriga päls. Långhåriga katter behöver putsa sig mer och sprider då Fel d1 över pälsen.
Man hör folk säga att de reagerar på kattmjäll. Mjäll består av mikroskopiska partiklar av hud och hår, och hos katter kan dessa partiklar täckas av Fel d1. De hudbitar man ibland kan se på en katt (eller människor) är inte mjäll.

Många faktorer kan höja produktionen av Fel d1

Fertila (okastrerade) hanar producerar mycket mer Fel d1 än okastrerade honor. Kastrerade/steriliserade katter producerar minst mängd allergen. En välbalanserad kost kan bidra till att minska produktionen; eftersom katten då är frisk och dess system är i balans. Regelbunden skötselrutin hjälper visserligen tillfälligt, (t ex bad och att avlägsna hudoljan som innehåller Fel d1). Men grundorsaken är dock att varje enskild katt producerar Fel d1.

Varför tror folk att vissa kattraser är hypoallergena?

Det finns flera orsaker. Redan på nittiotalet påstod någon att de hade fött upp en allergivänlig katt, men det var en bluff. Vissa personer tog fasta på detta och började hävda att deras ras också var allergivänlig och den falska historien blev verklighet.
Tidningsredaktörer gav journalister i uppdrag att finna nyheter som t ex ”tio raser för människor som är allergiska mot katter” … och dessa journalister hittade sådana nyheter. Någonstans, på något sätt hittade de ett exempel, som sedan blev källa till nästa berättelse.

Katter med kort hår, och utan hår, har utpekats som allergivänliga (och att de skulle kunna vara mindre allergiframkallande eftersom de har mindre päls som binder upp Fel d1 i pälsen).
Ska vi också vara helt ärliga: flera människor tror att de är allergiska mot katter men är det inte i verkligheten. Det finns många berättelser om ”allergiska” människor som oavsiktligt varit nära en katt utan att ha fått en reaktion.

Hur påverkar detta en allergisk kattägar-wannabe?

Förhoppningsvis blir vederbörande fundersam över sin tänkbara framtid med eller utan katt, om de verkligen är allergiska. En ansvarsfull Russian Blue- uppfödare eller uppfödare av annan ras, har kattens välbefinnande i centrum och kommer vara motvillig att placera en katt hos någon som påstår sig ha allergi.
Varför då?

  1. Det är inte rättvist mot katten att placera den i ett hem där risken finns att den kanske inte får vara kvar. Att plötsligt rivas upp från en miljö är stressande – för både katten och ägaren. Katten är just bara det, en katt; det är den nya ägaren som förväntar sig att allt skulle vara annorlunda.
  2. Eventuellt kan allting fungera bra hos kattungens nya ägare, tills kattungen blir vuxen och producerar mer Fel d1. Eller… gör något dumt som irriterar ägaren och som då i bästa fall återlämnas till uppfödaren.
  3. Eller förhoppningsvis provar den nya ägaren allergimedicin. Ibland fungerar det utmärkt, ibland inte. Det finns dock inget sätt att veta i förväg.

Vad säger då nya framsteg inom kattfoderproduktionen som är tänkt att förhindra Fel d1?

Ny typ av kattfoder och immunterapi för att förhindra att katter producerar Fel d1 är några av de första framstegen inom kattallergibehandling, som angriper orsaken till allergenet. Men dessa upptäckter är fortfarande mycket nya. Immunterapi som metod kom ut 2019, och Purina släppte ett specialfoder våren 2020. Man bör dock iaktta försiktighet eftersom dessa foder är nya. Långsiktiga negativa effekter, som man ännu inte har identifierat, kan uppstå. Allergiska reaktioner varierar alltid beroende på individ och det är möjligt att det inte kommer att sänka Fel d1-produktionen tillräckligt för individer med hög känslighet.

Jag kanske kan besöka en uppfödare för att se hur jag reagerar?

Kom ihåg att uppfödarens hem inte är ditt hem. Det är svårt att jämföra när uppfödaren förmodligen har fler katter i hemmet än du, ibland även andra raser, huskatter eller andra djur. Lägg även märke till ordet ”hem”. De flesta kattuppfödare är hobbyuppfödare och deras katteri är också deras hem. Det är förståeligt att de är försiktiga att låta någon komma hem till dem enbart för att se om någon är allergisk. Vissa uppfödare tillåter ”testbesök”, men vanligtvis bara med någon som de har kommunicerat mycket med och som de verkligen överväger att sälja en katt till.

Russian Blue med flerfärgad bakgrund

Så oddsen verkar dystra då…

Kanske, men de primära slutsatserna från den här artikeln borde vara:

    • Russian Blue-katter är inte allergivänliga.

    • Uppfödarens primära fokus är att placera en katt i ett kärleksfullt för-alltid-hem. ”För alltid” betyder inte att pröva och att katten ”lättvindigt återlämnas om ägaren reagerar”.

    • Kattens välbefinnande kommer först.

Källor för vidare läsning:

National Center for Biotechnology Information
An Update On Molecular Cat Allergens: Fel d1 and What Else? Chapter 1: Fel d1, the Major Cat Allergen

The Journal of Allergy and Clinical Immunology
Fel d1 and Fel d4 Levels in Cat Fur, Saliva, and Urine 

Smithsonian Magazine
No Such Thing as a Hypoallergenic Cat

American Academy of Allergy Asthma & Immunology
Pet Allergy Quiz

The Truth About Pet Allergies 

KittenTesting.com
Testing Kittens for Homes with Allergies

Den översatta artikeln i sin helhet på engelska

Publicerad i Cat Fanciers Associations tidning, november 2020
Läs artikeln på engelska här

arrow up circle icon