Väntade kullar

Början av december
Hane
: Lovely Luka Razdolie
Hona: DK*Malevitch Walk through the Fire
Uppfödare: SE*Mashas
Julia Atthem, Nykvarn
073 908 35 30
julia@mashas.se
www.mashas.se

 

Januari 2018
Hane
: RW Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius
Hona: S*Sirius Fly on the wings of love
Uppfödare: S*Sirius
Christina Linder, Nyköping
christina.linder@comhem.se
www.siriuscats.se

 

 

 

 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din väntade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)