Väntade kullar

Mitten av januari 2018
Hane
: IC DK*Kirstejn Prinz Achimov BlueDane
Hona: IC S*Koroleva Clara Felicia
Uppfödare: S*Koroleva
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 072-247 98 68
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

 

Februari 2018
Hane
: RW Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius
Hona: IC DK*Malevitch YES we can Pinky Vespa
Uppfödare: S*Sirius
Christina Linder, Nyköping
christina.linder@comhem.se
www.siriuscats.se

 

 

 

 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din väntade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)