Väntade kullar

22 mars 2020

Hane: Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius
Hona: GIC S*Czar's Fairy Desert Rose

Uppfödare: S*Czar's Fairy

För mer information kontakta:
Maria Yngvesson, Göteborg
czars.fairy@comhem.se
www.czarsfairy.se


 

 

 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din väntade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)