Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och registrera kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.Motioner till SVERAKs årsmöte 2020

Motioner skall vara SVERAKs kansli tillhanda senast 1 december 2019. Ryssfolket behöver därför få in eventuella motioner senast 24 november 2019.


Nyheter gällande hemsidan

From 2019-09-01 skall avelshanar som annonseras på hemsidan vara ögonlysta utan anmärkning. Kopia av ögonlysningsprotokollet skall sändas till Ryssfolket.
Födda kullar som annonseras på hemsidan skall ögonlysas före leverans. Köpare skall få kopia av giltigt ögonlysningsprotokoll.


Information från Sverak:

BLANKETTER som rör medlemmar/uppfödare är flyttade till minakatter.sverak.se
Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter; ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett som har SVERAKs logotyp får ENDAST användas av våra medlemmar.
Om du vet om, eller får veta att någon använder sig av våra blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri (alltså en kriminell handling), vi är därför tacksam om vi får information om detta.
DU som medlem loggar alltså in på minaKatter.sverak.se och hämtar blanketterna där!


I menyn till vänster på hemsidan finns numera en länk Artiklar.
Där kommer information i form av Artiklar och andra publikationer att finnas.


Uppdatering om forskningsprojektet kring katarakt.


Publikation om vårt pågående forskningsprojekt kring katarakt hos Russian Blue.

Forskarna har nu sammanfattat sina rön i en vetenskaplig artikel. Vi hoppas att studien och publikationen kan vara till nytta för oss i vårt avelsarbete.
Artikeln är publicerad i en internationell etablerad veterinär-medicinsk vetenskaplig tidskrift som heter Journal of feline medicine and surgery (JFMS) som läses av veterinärer över hela världen. Det innebär att kännedomen om sjukdomen sprids.

Artikeln, "Hereditary cataracts in Russian Blue cats 2018" finns att läsa här.