Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och stambokföra kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.


Ryssfolkets medlemmar är även välkomna till facebookgruppen Ryssfoket. Facebookgruppen är ett komplement till hemsidan beträffande information och nyheter, samt erbjuder en möjlighet för våra medlemmar att träffas på nätet och på ett enkelt sätt kunna diskutera aktuella ämnen.


Viktig information till dig som står i begrepp att köpa en kattunge

 

Nu bygger vi en ny hemsida (2021-11-17)

En arbetsgrupp har inlett arbetet med att skapa en ny modern mobilanpassad hemsida för Ryssfolket. Den kommer att skapas i Wordpress och får ett helt nytt utseende.

Vi kommer att behöva hjälp från er medlemmar med nya fräscha foton av god kvalité. De skall fungera som illustrationer till olika typer av sidor. Tex utställning,avelshanar, kattungar osv.
Vi kommer även att skapa ett nytt fotogalleri där blandade foton av ryssar kommer att läggas upp. Fotografierna skall ha bra upplösning och skärpa och gärna vara i jpegformat.
Är det någon annan än ni själva som har tagit fotot måste den personen ha godkänt att fotot får användas på vår hemsida. I bildgalleriet kommer kattens samt fotografens namn att publiceras.

Vi har för detta ändamål skapat en speciell mailadress hemsidan@ryssfolket.se. Vi ser fram emot många fina fotografier..


Hälsointyg/ögonlysningsprotokoll mm (2021-11-03)

Nu finns det möjlighet för ägarna själva att lägga in hälsointyg på sina katter, under Mina Katter.
Ytterligare information under fliken katarakt.


Uppdatering kring forskningen om katarakt hos Russian Blue (2021-11-03)

Senaste nytt från forskarna.
Se under fliken katarakt.


Nyhet från Sverak:

Från och med 20-05-11 behövs inte underskrift i original på registreringsanmälan för kattkull. Scannade/fotograferade handlingar mailade till klubbens avelssekreterare, som sedan avelssekreterare vidarebefordrar elektroniskt till SVERAK, fungerar precis lika bra. Självklart kan man fortfarande skicka snigelpost om man vill, men det är inte längre ett krav.


Nyheter gällande hemsidan:

From 2019-09-01 skall avelshanar som annonseras på hemsidan vara ögonlysta utan anmärkning. Kopia av ögonlysningsprotokollet skall sändas till Ryssfolket.
Födda kullar som annonseras på hemsidan skall ögonlysas före leverans. Köpare skall få kopia av giltigt ögonlysningsprotokoll.


Information från Sverak:

BLANKETTER som rör medlemmar/uppfödare är flyttade till minakatter.sverak.se
Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter; ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett som har SVERAKs logotyp får ENDAST användas av våra medlemmar.
Om du vet om, eller får veta att någon använder sig av våra blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri (alltså en kriminell handling), vi är därför tacksam om vi får information om detta.
DU som medlem loggar alltså in på minaKatter.sverak.se och hämtar blanketterna där!