Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och stambokföra kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.


Ryssfolkets medlemmar är även välkomna till facebookgruppen Ryssfoket. Facebookgruppen är ett komplement till hemsidan beträffande information och nyheter, samt erbjuder en möjlighet för våra medlemmar att träffas på nätet och på ett enkelt sätt kunna diskutera aktuella ämnen.


Viktig information till dig som står i begrepp att köpa en kattunge

 

Ryssfolket informerar:

Ryssfolket har idag (2021-07-27) sänt in en skrivelse till SVERAK angående möjlighet för ägarna att sända in hälsointyg för registrering på Mina Katter https://minakatter.sverak.se/ angående ögonspegling av katarakt. Bakgrunden till detta är att både SVERAK och forskarna rekommenderar att avelskatter och kattungar ögonspeglas. Idag sänds ju protokollen i regel in men SVERAK registrerar inte in dem på katterna.


Uppdatering kring forskningen om katarakt hos Russian Blue (2021-07-20)


Nyhet från Sverak:

Från och med 20-05-11 behövs inte underskrift i original på registreringsanmälan för kattkull. Scannade/fotograferade handlingar mailade till klubbens avelssekreterare, som sedan avelssekreterare vidarebefordrar elektroniskt till SVERAK, fungerar precis lika bra. Självklart kan man fortfarande skicka snigelpost om man vill, men det är inte längre ett krav.


Information om ögonlysningsprotokollen

Under fliken Katarakt finns ny information om ögonlysningsprotokollen.


Nyheter gällande hemsidan:

From 2019-09-01 skall avelshanar som annonseras på hemsidan vara ögonlysta utan anmärkning. Kopia av ögonlysningsprotokollet skall sändas till Ryssfolket.
Födda kullar som annonseras på hemsidan skall ögonlysas före leverans. Köpare skall få kopia av giltigt ögonlysningsprotokoll.


Information från Sverak:

BLANKETTER som rör medlemmar/uppfödare är flyttade till minakatter.sverak.se
Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter; ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett som har SVERAKs logotyp får ENDAST användas av våra medlemmar.
Om du vet om, eller får veta att någon använder sig av våra blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri (alltså en kriminell handling), vi är därför tacksam om vi får information om detta.
DU som medlem loggar alltså in på minaKatter.sverak.se och hämtar blanketterna där!