Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och stambokföra kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.RYSSFOLKETS ÅRSMÖTE

Ryssfolkets årsmöte hölls söndagen den 7 mars kl. 18.00. Årsmötet genomfördes i år digitalt. 11 personer deltog vid mötet.
Kallelse och dagordning hade sänts till samtliga medlemmar via e-post i föreskriven tid. Årsmöteshandlingarna hade lagts ut på medlemssidorna på Ryssfolkets hemsida: www.ryssfolket.se en vecka före årsmötet.
Årsmötet genomfördes enligt dagordningen Inga motioner hade inkommit. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Inför det kommande verksamhetsåret kommer ledamötena i styrelsen vara följande:
• Kaija Merta – ordförande
• Kristina Pernold – kassör
• Lena Höglund – sekreterare
• Tomas Öhberg – ledamot
• Susanne Lekengård – ledamot

Hjärtligt tack till Maria Yngvesson. Maria Yngvesson avgick som ordförande vid årsmötet. Vi tackar Maria för ett seriöst och gediget arbete under hennes tid som ordförande i Ryssfolket och som ledamot i styrelsen innan dess.


Nyhet från Sverak:

Från och med 20-05-11 behövs inte underskrift i original på registreringsanmälan för kattkull. Scannade/fotograferade handlingar mailade till klubbens avelssekreterare, som sedan avelssekreterare vidarebefordrar elektroniskt till SVERAK, fungerar precis lika bra. Självklart kan man fortfarande skicka snigelpost om man vill, men det är inte längre ett krav.


Information om ögonlysningsprotokollen

Under fliken Katarakt finns ny information om ögonlysningsprotokollen.


Nyheter gällande hemsidan

From 2019-09-01 skall avelshanar som annonseras på hemsidan vara ögonlysta utan anmärkning. Kopia av ögonlysningsprotokollet skall sändas till Ryssfolket.
Födda kullar som annonseras på hemsidan skall ögonlysas före leverans. Köpare skall få kopia av giltigt ögonlysningsprotokoll.


Information från Sverak:

BLANKETTER som rör medlemmar/uppfödare är flyttade till minakatter.sverak.se
Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter; ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett som har SVERAKs logotyp får ENDAST användas av våra medlemmar.
Om du vet om, eller får veta att någon använder sig av våra blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri (alltså en kriminell handling), vi är därför tacksam om vi får information om detta.
DU som medlem loggar alltså in på minaKatter.sverak.se och hämtar blanketterna där!