Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och registrera kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.Inbjudan till föreläsning katarakt

Ryssfolket inbjuder till föreläsning om katarakt med chefsveterinär Karin Nygren 22 februari 2020 kl 13-16. Lokal: Annexet, Folkets Hus i Mölndal. Alla hjärtligt välkomna!
Inbjudan


Ryssfolkets årsmöte 2020

Ryssfolkets årsmöte 2020 planeras att hållas eftermiddagen 2020-03-07 i Mölndal. Lokal och tid meddelas senare.
Motioner och övriga frågor till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2020.


Information om katarakt har fått en egen sida

I menyn till vänster har nu publicerade atiklar och Facebookinlägg om katarakt samlats på en egen sida - Katarakt.
Tidningen Blue Print ligger nu istället under Artiklar.


Nyheter gällande hemsidan

From 2019-09-01 skall avelshanar som annonseras på hemsidan vara ögonlysta utan anmärkning. Kopia av ögonlysningsprotokollet skall sändas till Ryssfolket.
Födda kullar som annonseras på hemsidan skall ögonlysas före leverans. Köpare skall få kopia av giltigt ögonlysningsprotokoll.


Information från Sverak:

BLANKETTER som rör medlemmar/uppfödare är flyttade till minakatter.sverak.se
Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter; ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett som har SVERAKs logotyp får ENDAST användas av våra medlemmar.
Om du vet om, eller får veta att någon använder sig av våra blanketter utan tillåtelse kan det vara bedrägeri (alltså en kriminell handling), vi är därför tacksam om vi får information om detta.
DU som medlem loggar alltså in på minaKatter.sverak.se och hämtar blanketterna där!