Ryssfolket är en klubb för dig som är intresserad av katter i allmänhet och Russian Blue i synnerhet. Vi har medlemmar över hela landet och bland dem finns även uppfödare och ägare av andra raser.

Alla är varmt välkomna!Ryssfolket är en SVERAK-ansluten klubb som funnits sedan 1993. Som medlem hos oss kan du ställa ut din katt på SVERAK- och FIFe-arrangerade utställningar och registrera kattungar. Du får även hjälp att hitta lämpliga avelshanar, sälja och köpa kattungar, samt råd och tips om stort som smått.Motion till SVERAKs Årsmöte 2019

Senast den 1 december ska motion vara SVERAKs kansli tillhanda för att kunna behandlas vid årsmötet. Motionen måste därför lämnas till Ryssfolket i god tid så att styrelsen hinner besluta om den ska sändas vidare till SVERAKs årsmöte.


Nyheter om vårt pågående forskningsprojekt kring katarakt hos Russian Blue.

Forskarna har nu sammanfattat sina rön i en vetenskaplig artikel. Vi hoppas att studien och publikationen kan vara till nytta för oss i vårt avelsarbete.
Artikeln är publicerad i en internationell etablerad veterinär-medicinsk vetenskaplig tidskrift som heter Journal of feline medicin and surgery (JFMS) som läses av veterinärer över hela världen. Det innebär att kännedomen om sjukdomen sprids.

Artikeln, "Hereditary cataracts in Russian Blue cats 2018" finns att läsa under Nyheter i Blue Print Blogg.
Stöd kataraktforskningen
pg 70 18 38-5
Alla bidrag, stora som små är välkomna