Antal tot RYSS Utland Övriga Utställare 2011 Ant uts NOM BIS
2006 215 136     Ryssfolket 379 93 33
2007 192 119     Utl utställare 31 8 1
2008 316 184 34 98 Övr svenska 37 8 2
2009 390 273 38 79 Summa 447 109 36
2010 371 272 54 45
2011 447 379 31 37
Stambokstatistik SVERAK russian blue
År Antal  
2000 66  
2001 75  
2002 83  
2003 69  
2004 100  
2005 92  
2006 112  
2007 92  
2008 72  
2009 77  
2010 58
2011 72