Stambokföra kull


HUR SKA JAG FYLLA I REGISTRERINGSANMÄLAN?

Först och främst: Använd giltig blankett. Den hämtas enklast hem från SVERAKs hemsida (blanketter), kan även fås från klubbens avelssekreterare.

Registreringsanmälan är uppdelad i tre block:

 • Hankatten.

 • Honkatten.

 • Information om kullen.

Information om redovisning för betalningssätt finner du längst ned i dokumentet.

 

Hankatten

 • Fyll i uppgifterna. 
  Det du måste ha med är:
  Kattens namn.
  Registreringsnummer (till exempel: LO 123456).
  Parningsdatum.
  Kattägarens namn samt underskrift (SVERAK vill ha orginalet)
  Kattägarens adress, telenr mm
  Information om katten tidigare används i avel inom SVERAK eller inte.

 • Om hanen inte använts tidigare i avel inom SVERAK behöver du skicka med kopior på följande intyg:

  1. Navelbråcksfrihetsintyg.
   Veterinärintyg, som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck. (Kopia på stamtavlans baksida eller på besiktningsprotokoll)

  2. Testikelstatusintyg.
   Veterinärintyg på att hanen har normalstora och normalt belägna testiklar. OBSERVERA! Katten ska vara minst 6 månader då intyget utfärdas. (Kopia på stamtavlans baksida)

  3. ID-intyg
   (Kopia på ägarintyg eller klisterremsa)

Honkatten

 • Fyll i uppgifterna.
  Det du måste ha med kan du se ovan.

 • Om honan inte använts tidigare i avel inom SVERAK behöver du skicka med kopior på samma intyg som är uppräknat gällande hanen (exklusive testikelstatusintyget).

Information om kullen

 • Fyll i uppgifterna
  Det du måste ha med är: 
  Födelsedatum (ange ett födelsedatum, även om ungarna råkade födas på olika datum).
  Kön.
  Ras. (Russian Blue förkortas RUS)
  Färg. (Russian Blue förkortas RUS)
  Namn (ej stamnamnet – det står i en egen ruta)

 • Namnet får inte överstiga 35 positioner inklusive stamnamnet, exklusive S*. Till positioner räknas alla nedslag (datorspråk), alltså även mellanslag. Om du inte har något stamnamn får kattungarnas namn bara bestå av ett ord som inte går att dela i flera. Det får inte bestå av bindestreck eller apostrof och får inte överstiga 19 positioner.

 • Skall någon unge beläggas med avelsrestriktioner så ska kopia på veterinärintyg för avelsdefekt skickas med. (Se SVERAKs stambokföringsregler)

 

BETALNING

Högst upp på SVERAKs blankett för Registreringsanmälan kattkull står det med finstilt text bland annat att: "Tänk på att bifoga kvittokopia eller uppgift om inbetalningsdatum". Detta innebär följande två alternativ att redovisa inbetalningen på:

 1. Kopia på kvittot för inbetalning alternativt ett utdrag på att betalningen har gått iväg. 
  Markera gärna betalningen till SVERAK så att de inte behöver gå igenom era övriga räkningar (om ni betalat in flera samtidigt).
  Detta alternativ föredrar SVERAK.

 1. En notering med följande uppgifter:
  Namn:
  Inbetalad summa:
  Inbetalningsdatum:
  Betalat till SVERAKs Plusgiro eller Bankgiro?
  Betalat via Internet eller med postad girering?

För aktuella uppgifter rörande avgifter se SVERAKs hemsida.

Skicka din registreringsanmälan till Ryssfolkets avelssekreterare. Observera att du ska skicka 2 ex av registreringsanmälan. Adress hittar du i menyn under Ryssfolket: Styrelsen/funktionärer.