Klubbpresentation

Ryssfolket (RYSS) bildades under år 1993 och blev samma år godkänt av Sveriges Kattklubbarnas Riksförbund (SVERAK). Klubbens övergripande målsättning är enligt stadgarna att: 

Ryssfolkets huvudintresse är rasen Russian Blue men det hindrar naturligtvis inte att även alla andra raser är välkomna. Klubbens säte är i Stockholm men rasinriktningen gör att medlemmarna kommer från olika delar av landet vilket snarare ger klubben en mer nationell än lokal karaktär.

Just den geografiska spridningen innebär att det inte blir så många små lokala klubbträffar. Men med återkommande mellanrum brukar klubbens medlemmar träffas i samband med anordnande av någon rasspecial eller annan festlighet. I övrigt använder vi oss av hemsida och mailutskick som effektiva kommunikationsverktyg.

Som medlem i Ryssfolket får man naturligtvis SVERAKS medlemstidning Våra Katter. Ryssfolkets styrelse har under våren 2013 inlett arbetet med att skapa en blogg för alla kattintresserade människor, inte bara Russian Blue-ägare. I ett gemensamt forum hoppas vi kunna publicera och diskutera intresseväckande och användbar information kring kattuppfödning och utställning i allmänhet och Russian Blue-relaterad information i synnerhet.

Är du intresserad av rasen Russian Blue hoppas vi kunna erbjuda dig god information kring rasen, utställningar, avel, katthållning och mycket mer.

Välkommen som medlem!