Planerade parningar

 
 


 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din planerade kull på sidan, skicka info till webmaster (maria.yngvesson@gmail.com)