Planerade kullar

September-18

Uppfödare: SE*Zeldor's

Hane: S*Czar's Fairy I'm Your Man
Hona: SE*Zeldor's Galadriel

För mer information kontakta:
Sofi Schön, Växjö
073-396 94 54
sofischon@hotmail.com


 
 


 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din planerade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)