Planerade kullar

Mitten – slutet av maj 2018

Uppfödare: S*Koroleva

Hane: S*Czar's Fairy I'm Your Man
Hona: S*Koroleva Rebella by Pavlina

För mer information kontakta:
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 072-247 98 68
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se


 


 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din planerade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)