Planerade kullar

Hösten 2017
Hane
: RW Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius
Hona: IC DK*Malevitch YES we can Pinky Vespa
Uppfödare: S*Sirius
Christina Linder, Nyköping
christina.linder@comhem.se
www.siriuscats.se

 

 


 

Sidans aktualitet är avhängig den information som uppfödarna meddelar. Vill du ha med din planerade kull på sidan, skicka info till webmaster (czars.fairy@comhem.se)