Medlemskap

Som medlem(1) hos Ryssfolket har du rätt att ställa ut din katt på SVERAK-anslutna utställningar runt om i landet och du har rätt att stambokföra renrasiga kattungar.

Vid ett medlemskap hos oss får du även 6 nummer av SVERAK:s förbundstidning Våra katter. Vidare har du tillgång till Ryssfolkets medlemssidor på hemsidan där du får ett login för att kunna ta del av protokoll, RYSS-info med mera.

Vi hoppas på att du kommer att trivas med Ryssfolket och att du hör av dig till någon ur styrelsen med dina frågor och synpunkter.

(1) Gäller ej stödmedlem

Medlemsavgifter för Ryssfolket år 2020

I Ryssfolket finns 5 typer av medlemskap: huvudmedlem 1, huvudmedlem 2, introduktionsmedlem, juniormedlem samt stödmedlem. 

TYP AV MEDLEMSKAP

AVGIFT 2020

DEFINITION

Huvudmedlem 1
(Hml 1)
380 kr

Är ansluten till SVERAK. HM1 har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets årsmöte och får Ryssfolkets utskick samt tidningen Våra Katter. Får inloggning till medlemssidor samt BluePrint Blogg samt har rätt att annonsera på samtliga hemsidans annonssidor.

Huvudmedlem 2
(Hml 2)
270 kr

Är ansluten till SVERAK. HM2 har yttrande- och rösträtt på Ryssfolkets möten. För att få HM2 krävs att någon annan i samma hushåll är HM1.

Introduktionsmedlem
(IM)

255 kr

Får medlemmar som bjuder kattungeköpare på ett års medlemskap. Regler som HM1.

Juniormedlem
(JM)

280 kr

Kan man vara tom det kalenderår man fyller 18 år. Regler som HM1.

Stödmedlem
(SM)

80 kr

Har intresse av Russian Blue. Har ej rösträtt på Ryssfolkets årsmöte. Får inloggning till medlemssidor samt BluePrint Blogg samt har rätt att annonsera på hemsidans avelshanesida men ej på övriga annonssidor.Plusgiro: 53 05 20 - 6 Ryssfolket


Skriv ditt namn och vilken typ av medlemskap det gäller på inbetalningsblanketten.

Övriga uppgifter kan du gärna skicka per mail. För medlemsregistret vill vi utöver namn, adress, telefonnummer och e-postadress veta namnet på dina katter, vilken ras det är samt även eventuellt stamnamn.

Medlemskapsavgifter för Ryssfolket som betalas in under slutet av året (1/10-31/12) gäller även för nästkommande år.

Har du frågor så kontakta Kristina Pernold, kassör:
Tel: 070-831 67 31
E-post: kristinapernold@outlook.com