Blue Print #1, mars 2007    
         
Russian Blue-statistik

 

   

Under 2006 ställdes ryssar ut 220 gånger i Sverige. En liten ökning från 2005 (210). Ryssfolkets utställare svarade för 135 av dessa (61 %). Utländska utställare svarade för 22 st (10 %) och alla andra klubbar tillsammans för resterande 29 %. Antalet nomineringar var 54 (41 året innan).

Antalet registrerade ryssar 2006 ökade till 112, varav två var icke godkänd färg. SVERAKs statistik ser ut så här.

Ryssfolkets uppfödare svarade 2006 för 60 registrerade ungar (54 %).

 

 

 

 

   


Tillbaka