Blue Print #1, mars 2007    
         
Ryssfolkets uppfödarpolicy

 

   

I Eskilstuna 2006-09-03 tog Ryssfolkets styrelse ett policybeslut som rör uppfödarna i RYSS. Detta har vi i diskussion med medlemmar fått uppfattningen om är ett egentligen ganska okontroversiellt beslut och att samstämmigheten därom är stor.

Uppfödarpolicy

Ryssfolkets styrelse vill genom att införa en uppfödarpolicy ge utökad säkerhet åt dem som väljer att köpa en katt från en uppfödare som är medlem i Ryssfolket.

De uppfödare som finns med på hemsidan under Uppfödare och annonserar under Födda kullar åtar sig att följa SVERAKs regler för uppfödning och registrering av kattungar samt utöver detta alltid id-märka alla kattungarna i kullen.

Styrelsen motiverar id-märkningen som en viktig del att:

  • höja kattens status

  • bidra till en ökad avelsbas och intresse för avelsarbete

  • ökad trygghet för kattungeköpare

  • visa på att Ryssfolkets uppfödare strävar efter ett ökat
    gemensamt arbete för rasen Russian Blue's bästa

//Styrelsen

   


Tillbaka