Blue Print #1, mars 2007    
         
Masknyckel för Sverige och Norge
   

Under en mycket lång tid har det fötts enstaka maskade katter bland Russian Blue. Färgfelet har ingen som helst betydelse för katternas välbefinnande och betraktas inte som defekt. De har tillkommit mer eller mindre av olyckshändelse. När okända bärare (CPC, Colour Point Carrier) har parats eller genom slarv då uppfödare inte haft koll på de kända bärarna eller deras avkommor. Eller genom medveten risktagning då uppfödaren varit medveten om att en viss risk föreligger. Det berättas (ryktas) emellertid att i flera fall har uppfödare avlivat sina maskade ungar för att skammen varit för stor att bära. Sådant har som väl är inte inträffat i modern tid. I vart fall inga kända fall. Tvärtom har de maskade katterna varit mycket söta och trevliga inslag i kattlivet.

Maskgenens nedärvning är enkel. Två bärare ger 25 % maskade katter, 50 % bärare och 25 % icke bärare. I en kull med en maskad katt är syskonen med 66 % sannolikhet bärare. En bärare av maskgenen nedärver anlaget till 50 % av sina avkommor. En avkomma till en säker bärare nedärver med 25 % sannolikhet anlaget till sin avkomma. Sannolikheten halveras därefter i varje led. Uppfödarna har med något enstaka undantag betraktat de maskade katterna som olycksfall i arbetet och inte nämnvärt brytt sig om felet. Sedan några år är Russian Blue inom FIFe en enbart blå katt. På förslag från det norska förbundet bestämdes att avel endast får ske med sikte på blå avkomma. I Danmark försökte man samla ihop bärare och maskade ryssar och skapa en ny färg hos Russian Blue. Detta försök stoppades när FIFe´s beslut kom och idag förekommer inga officiella försök i den riktningen. Däremot finns det uppfödare som avlar på maskade ryssar och försöker få fram en ny ras. Man har i Finland bestämt att maskbärare skall ha angivet i stamtavlan att så är fallet. Ett test har utarbetats för att spåra maskgenen. Det finns ännu inte tillgängligt i de nordiska länderna men kan beställas från Tyskland eller USA.

Foto: Sari KulhaNedärvning

Om katterna A (Gg) och B (Gg) båda är bärare av genen G blir utfallet

GG

Gg

gG

gg

Om katten A är bärare (Gg) och B inte är bärare (gg) blir utfallet

Gg

gg

Gg

gg

De senaste åren har en förändring inträtt. Flera uppfödare har mer eller mindre systematiskt nonchalerat anlaget och tagit kull efter kull på kända bärare och i flera fall använt misstänkta bärare (avkomma till säkra bärare) i alldeles för stor utsträckning. När de sedan visat sig vara bärare blir ju automatiskt alla deras ungar med 50 % sannolikhet bärare. Detta innebär att färgfelet, från att ha varit försumbart, numera är en faktor att ta hänsyn till i uppfödarens val av avelskatter. Vi kan ju inte ha hur många bärare som helst utan att det påverkar aveln negativt.

I många fall blir inte kattungeköparna upplysta om att deras katter är potentiella bärare och därmed faller en väsentlig kunskap bort i avelsarbetet. Det tillkommer hela tiden nya uppfödare och för att känd kunskap skall kunna spridas så att alla får möjlighet att använda sig av den, har denna masknyckel tillkommit. Det är helt enkelt en sammanställning av kända och misstänkta bärare. De som med säkerhet ej använts i avel (kastrerade utan avkomma) har utelämnats. Förutom de redovisade finns hundratals katter, som med mindre än 50 % sannolikhet är bärare. I flera fall har dessa ändå visat sig vara bärare. Man kan alltså inte lita till att statistiken gör någonting omöjligt. Eller så otroligt att chansning alltid går hem.

Masknyckeln är tänkt att stadigvarande uppdateras och vara tillgänglig på Ryssfolkets hemsida. Om testning kommer igång i Sverige och Norge liksom det redan gjort i andra länder föreslås att resultatet görs tillgängligt som kommentar efter kattens namn. I Finland hemlighåller vissa uppfödare resultaten. Då faller också själva idén med test. Det finns ingen som helst anledning att hemlighålla varken positiva eller negativa resultat. Anledningen är troligtvis att man är rädd för negativa kommentarer från meningsmotståndare om man använder positiva katter i hög grad. Då kan man ju inte i efterhand påstå att man ingenting visste

Nyckeln är också tänkt att så snart som möjligt utökas med fler länder.

När skall man testa? Det är givetvis upp till den som är intresserad. Själv valde jag att testa mina två avelskatter som statistiskt sett är femtioprocentare. Resultatet blev en positiv och en negativ.

Om någon uppgift är felaktig eller tveksam v g kontakta mig eller Ryssfolket.

OBS! Att denna lista över huvud taget inte är att betrakta som råd i avelssammanhang. Varje val av avelskatt sker helt och hållet av uppfödaren själv.

Kenneth Eklind

NORGE

Säkra bärare

Argentums Lady Blue 940528

Bäckelyckans Diebotjka Gavrila 920903

Cosack´s Western Pearl 931028

 

Misstänkta bärare (50 % - 66 %)

Alexandras kull född 951106 0+3

Alexandras Tsarina Baratova

Argentums Blue Gabor 970625

Argentums Blå Ask 940528

Argentums Victor Alexander 940528

Argentums Blå Stella 981115

Argentums kull född 940528 3+1

Argentums kull född 960629 2+2

Argentums kull född 970625 2+0

Argentums kull född 981115 1+1

Argentums Patrick Pears 000716

Argentums kull född 000716 1+1

Barynia´s Ostrov Nijinskij 981202

Buerlias Laban 981104

Buerlias Linus 981104

Cosack´s Captain Morgan 931028

Jeljeny´s kull född 960929 2+2 (två maskade)

Petruss av Buerlia 001109

Pushkin av Buerlia 001109

Vatulands Blå Neva 970730

När något namn på katten saknas redovisas kullens födelsedatum.

SVERIGE
Säkra bärare

Argentums Blue Nikolaj 960629

Barynia´s Olga Nijinskaja 981202

Dawnrazor´s Yog Sothoth 001030

Guldvingens Blue Sussie

Guldvingens Silver Jamina

Guldvingens Silver Zinnie 020423

Hedlundas Alexis

Katzenhof Mariya 040713

Limelight´s Kia 010626 (Testad positiv)

Mistlurens Carmen 9411??

Mistlurens Vladimir

Mistlurens Ylva

Skogsdungens Adam 911203

Tavarish Alva

Tavarish Gidon

Vatulands Ivan Ivanitj 021229

Vatulands Nijinsky 970730

 Misstänkta bärare (50 % - 66 %)

Astragalus kull född 041209 2+2

Astragalus kull född 051214 2+2

Bäckelyckans kull född 911009 3+3

Bäckelyckans Maltjik Firsov 911009

Bäckelyckans kull född 920903 3+1

Barynias kull född 981202 2+1

Barynia´s Ohleg Nijinskij 981202

Beldins kull född 020717 3+2

Beldins Obelix 020717

Beldins Taranis 020717

Cosack´s kull född 990412 1+1

Cosack´s kull född 931028 2+0

Cosack´s Nefertite 010216

Dawnrazor´s kull född 001030 5+0

Fiskgjusens kull född 920705 1+3

Grönviks Grisja 920914

Grönviks Iljusja 980315

Grönviks kull född 920914 2+1

Grönviks kull född 980315 1+1

Guldvingens Benjamin Andison 000427

Guldvingens kull född 010726 0+2

Guldvingens kull född 020415 1+2 (en maskad)

Guldvingens Blue Boy 020415

Guldvingens kull född 020423 0+2

Guldvingens kull född 920101 1+2

Guldvingens kull född 931201 2+2

Guldvingens kull född 941112 1+1

Guldvingens kull född 950711 1+2

Guldvingens Silver Jamilla född 950711

Guldvingens Silver Jamina född 950711

Guldvingens kull född 980610 1+1

Guldvingens kull född 991228 1+0

Guldvingens Silver Duke 921124

Guldvingens Silver Jim 921124

Guldvingens Silver Nikolaj 990825

Guldvingens Silver Sergej 931201

Guldvingens Viktoria

Harry Scarry´s kull född 930129 2+2

Kull född Skarpnäck 011112 1+1 Grönviks Nikita och Vatulands Nijinsky

Limelight´s Kalinka 010626

Limelight´s Lukas 020326

Limelight´s Octavia 040416

Limelight´s Odette 040416

Limelight´s Olga Alexandria 040416

Mistlurens kull född 970326 1+2

Mistlurens Vera

Mångsgårdens kull född 910716 1+2

Nanginjala´s Nikolaj 010402

Nanginjala´s Pollux 991125

Nanginjalas kull född 991125 2+1

Petrusjka Shai av Buerlia 001109

Picea Abies Alex 900217

Picea Abies Amos 900217

Repslagarens kull född 911211 2+1

Skogsdungens Anton 911203

Skogsdungens kull född 911203 3+0

Skogsdungens kull född 921021 2+1

Smokey Joe´s kull född 981211 1+2

Styckjunkarens Blenda

Styckjunkarens kull född 940728 0+2

Tavarish kull född 001227 1+0

Tavarish kull född 961121 2+2 (en maskad)

Tavarish Pjotr 961121

Ussholmens kull född 040306 1+2

Ussholmens Urax 040306

Ussholmens Ursula 040306

Vatulands kull född 970730 1+2 (en maskad)

Vatulands kull född 021229 3+1

Vatulands kull född 051124 6+1 (två maskade)

Wildtbergs Tzar Rurik 940207

Wildtbergs kull född 940207 2+0

Zarin Archie 030330 (Testad negativ)

   


Tillbaka