Blue Print #1, mars 2007    
         
Indlæg om XSH katte
- klarhed eller spekulation?

 

    I et indlæg her på Blue Print, så jeg formuleringen ”klarhed eller spekulation”?

Det kunne godt være overskriften til mit indlæg, om hvordan vi ser på XSH katte, og hvad deraf følger.

Igennem nogle år har vi interesseret fulgt debatten om maskede russere. Som dansk opdrætter af russian blue, er der ikke den store mulighed for at debattere den slags på nettet, så vi har mest benyttet os af dialogen med andre opdrættere, både fra Tyskland og Danmark, når vi mødte dem, og via mail. Og så har vi jo haft mulighed for at følge debatten i Ryska Posten.

I efteråret 2004 gjorde en af vores andre opdrætterbekendte (opdrætter MCO) opmærksom på at man i Californien på VGL var næsten klar til at gøre deres maske-gen-test, kommerciel. Det blev den så i november 2005. I foråret 2006, kom tyskerne så også med tilbuddet om denne test – hos firmaet Biofocus.

Personligt finder jeg en masket Russian Blue meget smuk. Det gælder også for Russian White, Black og Red.

Men nu er der altså Russian Blue vi har valgt at opdrætte, og den race som vi gerne vil være med til at værne om. Og det mener jeg godt at man kan være med til, b. la ved at teste sine avls katte. Hvorfor have spekulationer, eller foretage ”risiko” parringer hvis dette kan undgås ved at få taget en CPC test? Den mulighed har man i dag, så det ville være dumt ikke at benytte denne mulighed. Hvis man da gerne vil undgå at sprede generne for maskegen.

Da vi blev bekendte med at en af forfædrene til vores nye avlshan og en af forfædrene til den hankat som en af vores hunkatte var parret med, var fastslået CPC bærer, valgte vi at lade alle de katte teste, der skulle gå videre i vores avl. Og det vil vi forsætte med at gøre. Ingen af vores katte er CPC bærere, og ingen af de killinger der flyttede herfra i foråret 2006."Første gang lod vi vores dyrlæge hjælpe med at tage prøverne, i anden omgang gjorde vi det selv. Og det er meget nemt, man skal blot følge anvisningerne. Husker ikke lige om det står i anvisningen, men det er meget vigtigt at killinger, der endnu dier hos sin mor, ikke har diet et par timer inden testen tages. Det kan give et forkert resultat.

Men skulle der være nogen der gerne vil have registreret maskede katte i FIFè i fremtiden, og have den godkendt som race (og gøre det store arbejde), så vil jeg ikke være imod det.

Blot skal FIFe's evt. nye registreringsregler være helt tydeligt formuleret, så forvirring og misforståelser undgås. Og skulle der indkomme nye forslag angående dette, til FIFe`s general forsamling i år 2007, så håber jeg at man husker at informere de respektive Breed Councils.

Vi har valgt at koncentrere os om Russian Blue racen. Hvis, eller når nogen andre vil opdrætte maskede russere, er det helt ok, bare det ikke går ud over ”vores” race. Nu har vi muligheden for at teste, og derfor kan vi nu få KLARHED.

 Af Dorthe Kirstejn Jensen

   


Tillbaka