www.ryssfolket.se

  #1, mars 2007    
 

Foto: Sari Kulha
Foto: Louisa Aiello

XSH-specialFoto: Sari Kulha
Som utlovat är temat för detta nummer av Blue Print XSH-katter. Ni kunde i förra numret läsa om hur man kan colour point carrier-testa sina katter och detta spinner vi nu vidare på. Flera av artiklarna i detta nummer berör XSH-temat men det bjuds även på en uppföljning kring den Skandinaviska typen samt några artiklar kring avel av Russian Blue - trevlig läsning.

Icke-godkända maskade utfall av Russian Blue
Maskade ryssar, siamestecknad avkomma, XSH - vad skall man kalla en katt som hamnar vid sidan av en standard men har renrasig Russian Blue i stamtavlan? Diskussionen kring dessa katter har förts fram och tillbaka i ryssvärlden men i Sverige har man tidigare inte ens kunnat enas kring vad den korrekta benämningen är, än mindre hur man skall förhålla sig till dem i aveln.
Läs mer

Masknyckel för Sverige och Norge
I förra numret av BP (#2 06) skrev artikelförfattaren om hur man kunde göra ett CPC-test på sin katt för att ta reda på om katten är CPC-positiv, (kallas hädanefter för CPC+) det vill säga är bärare av maskgenen, eller inte. Nu kommer i detta nummer en uppföljning av resultatet. Även om det dröjer innan vi säkert vet om katter i aveln är CPC+ eller inte finns det ett sätt att bedöma risken att katterna är CPC+. Dessutom följer en sammanställning av katter som har hög sannolikhet att vara bärare av CPC+ . Masknyckeln är avsedd att vara en del av underlaget för en genomtänkt avel.   Läs mer

Foto: Louisa AielloEtt inägg i diskussionen kring XSH-katterna
Dorthe Kirstejn Jensen, en dansk uppfödare av Russian Blue berättar om sin syn på aveln där katter med CPC+ används, andra varianter på Russian Blue och hur hon själv har tagit ställning och agerat i frågan.  
Läs mer

Sigge - ett porträtt av en XSH-katt
Har du undrat hur en maskad ryss är, varför man skaffar sig en eller om man kan ställa ut en kattunge som är ett icke-godkänt maskat utfall av Russian Blue. 
Läs mer

Utställningsresultat 2007
Läs utställningsresultaten

Foto Ulla Virhage Lindstedt

Kan även nås från menyn på Ryssfolkets hemsida!


Foto: Jonas Andersson
Numrets
bild!

Skicka in dina bästa bilder till Ryssfolket. Toppbilden hamnar på Blue Prints nya nummer och de bästa varje månad på Ryssfolkets hemsida!


Webbansvarigs. anmärkning:
Artiklarna
Visas bäst i Textstorlek: Mellan


Ansvarig utgivare:
Henrik von Lochow

Redaktör:
Kenneth Eklind

Foto: Jonas Andersson

Ryssfolket på seminarie om den skandinaviska typen av Russian Blue för domarrådet
I samband med förra numret av Blue Print fick Ryssfolket upp ögonen för att Domarrådet ville ha ett seminarie kring rasen Russian Blue. Detta var naturligtvis en angelägen fråga för Ryssfolket som skickade tre medlemmar till seminariedagen i Örebro. Läs mer

foto Åsa PetréSkandinavisk Russian Blue
- en fortsättning

Att få ryssar internationellt lever upp till den Skandinaviska typen är kanske inte längre den sanning som den tidigare var. På utställningar utomlands visar sig de mest meriterade svenskfödda ryssarna stå sig slätt i den internationellt hårda konkurrensen.
Läs mer

Hur planerar man bäst sin avel?
Vilka råd kan man lära av från uppfödare internationellt? Hur tänker man kring valet av hane? Blue Print har ställt frågor till Kirstejns uppfödning av Russian Blue.
Läs mer

Foto: Sonny HanssonUtställningsberättelse från Maastricht
En resa kan vara mycket; upplyftande, händelserik, rolig, spännande, intressant, tankeväckande eller... lång.
Läs mer

Russian Blue-registreringsstatistik i SVERAK
Registreringarna av Russian Blue ökar. Ryssfolket står för majoriteten av registreringarna av rasen inom SVERAK. Läs mer

Foto: KongroÅrets Russian Blue - redan avgjord?
De framgångsrika katterna Paragon Blue Virtue Lunar Lullaby JW, och EC Silvergrey Paragon Blue Fiver har nått Russian Blueklubbens maximala poäng och har i dagsläget delad förstaplats och det redan när inte ens årets första kvartal har sett sin ände. Läs mer

 

 

RYSS-infots nuvarande form
Ryssfolkets tidigare forum för information till medlemmarna RYSS-info, som tidigare kom ut ca 4 gånger per år i pappersformat tillsammans med de 6-8 SVERAK-utskicken (också de på papper) har blivit oss överflödigt i och med webbsida och webbtidning. Nu när Ryssfolkets medlemmar kan ladda ned SVERAK-utskicken från medlemssidorna ämnar Ryssfolkets styrelse integrera klubbinformation i Blue Print när det gäller huvudsaklig information som rör klubben. Den mest aktuella informationen såsom samarbeten och erbjudanden samt utställningar med kort tidsfrist etc kommer fortsättningsvis endast att dyka upp på medlemssidan med samma namn som förut: RYSS-info. Sålunda: Inga mer utskick - men fortsatt massor av information! Har du som medlem inte fått login till medlemssidorna: kontakta Ryssfolket på info@ryssfolket.se

Uppfödarpolicy i Ryssfolket
- chipmärkning: för kattens värde!

Ryssfolkets styrelse inledde i forumet RYSS-info en debatt kring id-märkning av katter som registreras. En ny policy är antagen för Ryssfolkets uppfödare. Vi hoppas kunna sprida policyn vidare inom SVERAK.
Läs mer


Nästa nummer: Har ni förslag på innehåll, något ni funderat på och vill få svar på, en utställning som varit speciell eller annan form av egen artikel med annat spännande material maila till: blueprint@ryssfolket.se