Blue Print #1, mars 2007    
         
Russian Blue-seminarie i Örebro
den 19:e november

 

   

Foto: Henrik von LochowSVERAKs domarråd utsåg Ryssfolket att presentera uppfödarnas syn på Russian Blue på domarseminariet i Örebro. Vi i styrelsen är stolta över att SVERAK genom detta förtroendeuppdrag till Ryssfolket givit oss det erkännande som den SVERAK-klubb som med störst tyngd kan tala för Russian Blue i Sverige. Det har varit vår strävan att bli SVERAKs främsta remissorgan för Russian Blue och det gör oss glada att vår betydelse inom svensk Russian Blue-avel och utställning har uppmärksammats på detta sätt. Från styrelsen åkte undertecknad i egenskap av ordförande, Magdalena Feldt som ledamot av styrelsen samt Kenneth Eklind i egenskap av redaktör för Blue Print och medlem i Ryssfolket. Tilläggas kan att Eklind även är medlem av FIFes breed council för Russian Blue.

Seminariet för de omkring tjugo domarna och några domarelever genomfördes på Quality Hotel i Örebro. Som underlag för presentationen hade vi ett bildspel som tog avstamp i artikeln Skandinavisk Russian Blue som finns att läsa i Blue Print nr 2/06. Vi hade förberett att hålla föredraget på engelska i den mån det hade dykt upp domare som inte talade svenska. Så blev inte fallet och det gjorde naturligtvis att vi kunde diskutera mer fritt och säkert denna gång.

Fotot i bildspelet är taget av: Sari KulhaEfter att jag gjort en kort inledning och presentation av Ryssfolket tog Kenneth Eklind vid och presenterade den skandinaviska typen av Russian Blue, dess uppkomst och de svårigheter som vi som uppfödare har brottats med de senaste decennierna. Som motvikt till den skandinaviska typen redovisade Eklind även de andra typerna som är vanligt förekommande på utställningar; kontinental, engelsk och amerikansk typ. Under presentationens gång gav domarna bra respons och visade på igenkännande av de typer som diskuterades. Domarna visade stort intresse av möjligheten att diskutera bland annat öronsättning och ögonens form och färg och det inflytande det har på ryssens uttryck. Stor vikt lades vid att göra rysslooken förståelig och dess vikt poängterades för den skandinaviska typen. Tongivande i diskussionerna var givetvis flera av de domare som är engagerade i rasen och ofta dömer ryssar på utställningar men även domare och domarelever som inte dömt eller ännu inte dömt rasen visade på stort intresse och engagemang och diskussionerna blev givande. 

Foto: Henrik von LochowAvslutningsvis hade vi med oss ett antal ryssar som visades upp. Vi hade en stor bredd på utseendet hos de katter som vi valt för att kunna visa på typiska särdrag, storlek, pälsfärg och kvalitet samt skillnader mellan såväl unga som äldre, hanar och honor. Vi hade bland annat valt ut ryssar med särskilt starka drag av det vi vill se hos en ryss och som samtidigt är väl meriterade på utställningar. Vi betonade dock att man tyvärr inte kan få allt i en enda katt men med olika katter som har sina olika starka sidor kunde vi visa fram det vi vill se hos en ryss. Varje katts starka respektive svaga sidor diskuterades med domarna och sammanfattningsvis gav vi inte bara vår syn på idealryssen utan visade även fram en helhetsbild av ryssen idag.

Avslutningsvis kan vi nämna att arrangörerna verkade vara nöjda och att domarna påpekade att fler domarelever skulle vara betjänta av att få ta del av kattrasseminarier i större utsträckning. Ryssfolket erbjöd sig givetvis att ställa upp ifall ett sådant arrangemang skulle bli aktuellt. 

Henrik von Lochow

Ordförande Ryssfolket 

   


Tillbaka